Nieuws

Zorgen om gebruik glysofaat

De gemeente wil het voor mensen, planten en dieren zeer giftige glyfosaat (round up) inzetten bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Wij hebben ernstige bezwaren en hebben vragen gesteld aan het college.

Lees verder

In Memoriam

De afgelopen weken zijn twee bekende Zaanse GroenLinks-leden ons ontvallen: Loek Vlaanderen en Hans Mandjes. Beiden hebben veel betekend voor de groene Zaanstreek. Een kort in memoriam voor beiden.

Lees verder

"Zaanstad kan geen nee zeggen tegen asfaltdeal"

Zo luidde afgelopen vrijdag de krantenkop op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. De titel slaat de spijker op de kop. In de gemeenteraad is gesproken over een pakket aan mobiliteitsmaatregelen waarover wordt besloten door vertegenwoordigers van verschillende gemeenten in de regio. GroenLinks vreest dat dit pakket eigenlijk vooral over méér asfalt gaat, en dat ov en fiets het (weer) moeten ontgelden. Verder zijn we bang dat er door de wethouder afspraken worden gemaakt waar we later niet meer onderuit kunnen. Tot slot zijn de financiën nog totaal niet zeker. Het lijkt hoe dan ook een dure afspraak te worden voor Zaanstad. Omdat het zulke grote gevolgen heeft voor Zaanstad, praten we je er graag over bij.

Lees verder

Grenzen aan Schiphol

Het is lang stil gebleven rond Schiphol. Figuurlijk gesproken dan want de geluidsoverlast is sterker toegenomen dan het aantal vliegbewegingen. Gelukkig ontstaat er nu meer tegenstand. Niet alleen door de toegenomen geluidsoverlast, maar ook door de toenemende zorg over de gezondheid van alle omwonenden en werknemers bij Schiphol. We weten al dat fijnstof het leven bekort van mensen die rond Schiphol wonen en werken; naar ultra fijnstof wordt nog steeds onderzoek gedaan. Maar bekend is wel dat dit ultra fijnstof uit hele kleine deeltjes bestaat die meer dan fijnstof ook in de hersenen kunnen doordringen. Inmiddels is gemeten dat ook taxiënde vliegtuigen (ultra) fijnstof produceren.

En dan hebben we het nog niet eens over de urgentie van CO2– reductie en de schadelijke effecten van slaapverstoring door nachtvluchten. Bovendien heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid diverse keren verklaard dat de veiligheid van Schiphol nu al in het geding is, laat staan bij uitbreiding.

Lees verder