Het Sinterklaasfeest moet een feest zijn voor alle kinderen!

Menig kinderhart klopt al vol verwachting, want in Hellevoetsluis zet de Sint zaterdag voet aan wal. Sint komt natuurlijk niet alleen, hij neemt al zijn pieten mee. Pieten die hem helpen de verlanglijstjes te lezen, cadeaus in te pakken, pepernoten te bakken, schoentjes te vullen en gedichten te schrijven. Sinds enkele jaren is de kleur van deze pieten veranderd van zwart naar roetveeg, zodat het nu een kinderfeest kan zijn voor alle kinderen en er geen kindjes verdrietig worden, omdat zij en hun ouders en overige  familieleden verdriet, pijn en angst ervaren door het racistische uiterlijk van de oorspronkelijke zwarte piet. 

Voor de kleine gelovigen van nu is de roetveegpiet de echte piet, want zo ziet piet eruit in het Sinterklaasjournaal. Het Sinterklaasjournaal is het heilige der heiligen. Alleen daar zie je de echte Sint, de echte pieten en het echte paard O Zo Snel, die overigens ook aan verandering onderhevig is geweest. De gelovigen van een aantal jaren geleden, zagen de Sint nog op schimmel Amerigo rijden.

Ook in andere (grote) steden neemt de Sint enkel nog roetveegpieten mee tijdens zijn intocht. Helaas is dat tot op heden in Zaanstad nog niet het geval. Hier zien we nog opvallend veel zwarte pieten bij de diverse Zaanse intochten. Samen met voornamelijk onze linkse vrienden in de gemeenteraad probeert GroenLinks al jaren om de diverse sintcomités aan te zetten om enkel nog met roetveegpieten het sintfeestje te vieren. Een enkel comité is ondertussen bereid dat te doen, maar het overgrote deel peinst er (voorlopig) niet over. Sommige zien wel dat er verandering in het uiterlijk van piet aan het plaatsvinden is, maar dat zou geleidelijk ingevoerd moeten worden. De gemeente o.l.v. van onze burgemeester heeft die geleidelijke verandering de afgelopen jaren omarmd. De verandering moest komen via de zachte hand door de dialoog te blijven voeren. We zijn ondertussen bijna 10 jaar verder en het overgrote deel van de Zaanse pieten is nog steeds zwart. We mogen dan ook constateren dat die zachte hand het doel niet heeft bereikt en als de samenleving het niet zelf wil of kan doen, dan wordt het tijd dat gemeente de regie pakt. 

Daar riep de motie die wij samen met voornamelijk  onze linkse bondgenoten opstelden toe op door o.a.  comités die het uiterlijk van de piet niet veranderen vanaf 2023 geen subsidie meer te verlenen.  (Zie https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a34f1e12-47b7-4a52-8167-97ab130864c9?documentId=580cf348-ec5c-4a03-bec4-e51aaa28c47e)

Het werd dinsdag bij de raadsvergadering een verhit debat. PVV en DZ bleven volhouden dat de figuur zwarte piet niets met racisme te maken heeft en de VVD vroeg zich eigenlijk af wat voor uiterlijke kenmerken dan niet meer precies zouden kunnen. Ook de POV en het CDA zagen niets in het voorstel. Zij zijn niet tegen de verandering, maar dat zouden we niet moeten dwingen, want dat zou stuiten op weerstand en de comités zouden worden opgezadeld moet grote problemen.

Uiteindelijk stemden een meerderheid van 21 (GL, ROSA, PVDA, SP, DENK, PVDD, D66, CU) voor de motie. Een goede verstaander merkt meteen dat dit niet klopt. Deze partijen tellen samen op tot 20 stemmen. Dat klopt, er zit namelijk 1 stem van de POV bij. Het jongste lid van de POV stemde voor de motie. Dat is hoopvol en het illustreert tegelijkertijd wat een vreemde discussie we toch aan het voeren zijn. Voor de jongere generatie is piet al lang van kleur veranderd.