Nieuws

College zet onnodige kap 153 bomen Fortuynveld vooralsnog door

Op dinsdag 8 oktober gaan ze 153 bomen kappen op het Fortuinveld waar de hockeyclub De Kraaien naartoe zal gaan verhuizen. En dat terwijl er nog een beroep loopt bij de Raad van State over het bestemmingsplan. GroenLinks heeft grote moeite met deze geplande kap omdat er nog veel onzeker is. Donderdag 5 september hebben we daar actualiteitsvragen over gesteld aan wethouder Slegers.
 

Lees verder

Update Zaanse politieke situatie

Maandagavond 8 juli vond er een extra raadsvergadering plaats over de bestuurlijke situatie die ontstaan is nadat twee VVD-raadsleden uit de fractie werden gezet en kort daarop de VVD-wethouders hun ontslag indienden. Dientengevolge heeft de coalitie geen meerderheid meer. Hoe GroenLinks hierover denkt en hoe wij verder zouden willen gaan is hieronder te lezen in de constructieve bijdrage zoals deze tijdens de raadsvergadering werd uitgesproken door onze fractievoorzitter Paul Laport.

Lees verder

Motiefeest!

Het leek wel een feestje. De stemming aan het einde van de behandeling van de Voorjaarsnota. Maar liefst tien voorstellen van GroenLinks werden aangenomen. Wat maar weer eens aantoont dat je ook als oppositiepartij behoorlijk veel invloed kunt hebben op het bestuur van de stad!

Lees verder

Groen licht voor groene oplossingen

GroenLinks heeft bij de algemene beschouwingen over de voorjaarsnota stevig ingezet op een groener, duurzamer en socialer Zaanstad. In de voorjaarsnota geeft het college van B&W financiele invulling aan haar politieke prioriteiten. Onze bijdrage is heel kort samen te vatten: het moet groener! GroenLinks wil groen licht voor groene oplossingen. Mensen hebben behoefte aan een groen beleid en dat is in de voorjaarsnota van de gemeente Zaanstad nauwelijke tot niet terug te vinden. Lees hieronder onze gehele bijdrage zoals fractievoorzitter Paul Laport heeft uitgesproken in de raadsvergadering op maandag 3 juni. 

Lees verder

Mede dankzij GroenLinks neemt Zaanstad haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen de groei van Schiphol

Schiphol wil groeien. Dit jaar zal de teller al komen te staan op 500.000 vliegbewegingen, maar dat is bllijkbaar niet genoeg voor de luchthaven. Ze willen meer, nog meer. Gelukkig is er een groeiend aantal mensen in Nederland die dat niet meer willen, die zich zorgen maken over het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering, over de toekomst van hun (klein)kinderen en die deze zorgen ook uitspreken. 

Lees verder

Brief aan de leden van GroenLinks

Beste leden van GroenLinks,

Begin maart ontving ik een nieuwsbrief met daarin het bericht dat het Zaans Natuur en Milieu Centrum een nieuwe directeur zoekt. Je kent het ZNMC waarschijnlijk wel. Het bestaat uit de onderdelen: Stadsboerderij/Kinderboerderij Darwinpark, het Natuurmuseum, de schooltuinen en de Heemtuin. Daarnaast verzorgt het ZNMC jaarlijks voor duizenden scholieren natuur- en milieueducatie. Het ZNMC gaat vernieuwen de komende jaren. Er komt een nieuw gebouw in de plaats van de oude schoolkeet waar het Natuurmuseum in zit. In dit nieuwe onderkomen zal behalve voor het museum ook ruimte zijn voor aanvullende voorzieningen, zoals kinderopvang, een winkeltje, horeca en een moderne educatieruimte. Buiten zal er bovendien een natuurspeelplaats worden gerealiseerd waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Nadat ik de vacaturetekst had gelezen, besloot ik na een onrustige nacht en overleg met het thuisfront, om te solliciteren. 

Lees verder