Nieuws

Stop op vergunningen voor kamerverhuur en woningsplitsing

Vanaf 2 april geeft Zaanstad geen vergunningen meer af voor woningsplitsing en kamerverhuur. Deze maatregel geldt maximaal een jaar, totdat de gemeente beleid heeft ontwikkeld dat onderscheid maakt in (on)gewenste vormen van kamerverhuur en woningsplitsing.

Wethouder Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Zaanstad krijgt steeds vaker aanvragen voor het splitsen van woningen en kamerverhuur, ook nu in de tijd van corona. De druk op de openbare ruimte wordt hiermee verhoogd en de kans op overlast neemt toe. Ook is er vaak sprake van minder binding met de buurt, zeker bij korte huurperiodes. Om dit soort gevolgen te voorkomen, is besloten om tijdelijk de aanvragen in heel Zaanstad een halt toe te roepen.”

Lees verder

De Helling gratis tijdens Corona

Een paar dagen voor de Coronacrisis uitbrak, verscheen het lentenummer van de Helling: een mooie special vol inspirerende stukken over hoe GroenLinks als hopelijk regerende partij de komende dertig jaar moet werken aan een groene en eerlijke wereld.

Lees verder

Basisinkomen

Door de hele toeslagellende bij de kinderopvang is het basisinkomen in een stroomversnelling gekomen. Tot voor kort was het idee dat het basisinkomen - ook wel gratis geld voor iedereen genoemd – onbetaalbaar is. Experimenten in het buitenland leken ook niet altijd bemoedigend. De arbeidsparticipatie zou afnemen zoals een voorlopige uitkomst bij het experiment in Finland. Daar wordt dan echter niet bij vermeld dat mensen zich wel veel gelukkiger voelden.

Lees verder

Algemene Beschouwingen voor de Begroting 2020-2023

Hoewel de echte najaarsstormen nog moeten komen, was het politiek een stormachtig jaar. Twee afsplitsingen, de val van het college en wijzelf hadden nogal wat personele wisselingen. Met de vorming van een nieuw coalitieakkoord hopen we nu in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het tijdstip van deze Algemene Beschouwingen is bijzonder omdat het de nieuwe coalitievorming doorkruist. Via diverse media heeft GroenLinks al laten weten dat wij blij zijn deel te gaan nemen aan het nieuwe akkoord met bereikte punten op het gebied van duurzaamheid, schoon vervoer en aandacht voor groen.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering steunt deelname aan College Zaanstad

Op zaterdag 26 oktober hebben de leden van GroenLinks in een ALV deelname aan het college van Zaanstad, als ook de voordracht van Wessel Breunesse als kandidaat wethouder, ondersteund.

GroenLinks Zaanstad sluit samen met zes andere partijen een nieuw coalitieakkoord voor Zaanstad. De partijen zijn met elkaar het gesprek aangegaan nadat het college haar meerderheid in de gemeenteraad verloor. Het nieuwe akkoord kent een aantal belangrijke punten voor GroenLinks op het gebied van groen, schoon vervoer, de fiets, duurzaamheid en wonen. Ook levert GroenLinks een kandidaat voor de portefeuilles “Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur en Landschap, Milieu en Klimaatadaptatie”: Wessel Breunesse.

Lees verder