Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

fietsen.jpg
Bereikbaarheid

Bereikbaar Zaanstad

Zaanstad groeit. Het is de verwachting dat er de komende decennia vijftien- tot twintigduizend woningen bij worden gebouwd. Zaanstad is nu goed bereikbaar. Zes...

Lees meer
foto cultuur.jpg
Cultuur

Cultuur in Zaanstad

Een fijne stad is meer dan een verzameling woningen. Een fijne stad is ook een plek waar je je als inwoner kunt vermaken. Waar voldoende aanbod is op het gebied...

Lees meer
dierenwelzijn.jpg
Dieren

Dieren in Zaanstad

Op het gebied van dierenwelzijn is GroenLinks erg actief geweest de afgelopen jaren. Meermaals hebben we gevraagd om een update van de Dierenwelzijnsnota. Tot...

Lees meer
zonnepanelen.jpg
Duurzaamheid

Duurzaam Zaanstad

In andere hoofdstukken is duurzaamheid al regelmatig aan de orde geweest. Voor GroenLinks is het vanzelfsprekend dat verduurzaming op alle beleidsterreinen...

Lees meer
zaanseschans.jpg
Groen

Mooi en groen Zaanstad

Er is flink bezuinigd op de openbare ruimte. In bepaalde wijken zie je dat er kuilen in de weg zitten, stoepen scheef zijn of de waterafvoer abominabel slecht...

Lees meer
thema-onderwijs_ja1f7f.jpg
Onderwijs

Onderwijs in Zaanstad

Goed onderwijs biedt mensen kansen. In Zaanstad is het gemiddelde opleidingsniveau van oudsher lager dan elders in Nederland. Dat heeft niet alleen te maken met...

Lees meer
regenboogzebra.jpg
Samenleving

Samen leven in Zaanstad

We leven niet meer in de jaren vijftig. Mensen zijn mondiger geworden. We nemen niet meer voetstoots aan wat de dominee, de pastoor, de dokter of het...

Lees meer
sport.jpg
Sport

Sporten in Zaanstad

GroenLinks vindt breedtesport belangrijker dan topsport. Kunnen meedoen is belangrijker dan winnen.

Lees meer
Speerpunt Economie
Werk

Werken in Zaanstad

Van oudsher zijn hier vele banen in de (maak)industrie. De Zaanstreek staat bekend om z’n cacao, z’n koekjes, z’n mosterd, z’n verf en z’n grafische industrie...

Lees meer
woningbouw.jpg
Wonen

Wonen in Zaanstad

Urbanisatie. Je ziet het overal in de wereld. Er is een grote trek naar de stad. Mensen verlaten het platteland en wonen op die plekken waar het gebeurt: steden...

Lees meer
Noordzeekanaalgebied bij Zaanstad

Zaanse Zaken

Er zijn heel wat onderwerpen die niet in één specifieke categorie vallen, maar die wel belangrijk zijn voor Zaanstad. Hieronder volgen er enkele.

Lees meer
zorg.jpg
Zorg

Zorg in Zaanstad

In 2015 zijn de ‘drie decentralisaties’ doorgevoerd. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor zaken als jeugdzorg, WMO-voorzieningen en de participatiewet...

Lees meer