Wij leggen de focus op uitvoering en zicht- en meetbare resultaten voor de toekomst van Zaanstad. Het aangenomen voorstel van onze groenexpert en raadslid Jonathan van der Sluis laat dat zien: stikstofbeleid moet erop gericht zijn de natuur te verbeteren én het moet effectief zijn. Maatregelen die de vervuiling het meest terugdringen, moeten voorrang krijgen. Om dat goed in beeld te krijgen, moet de raad weten welke maatregelen echt een verschil maken – en in Zaanstad betreft dat niet als eerst de boeren. Dankzij Jonathans voorstel bepalen we het meest effectieve beleid op stikstof specifiek voor ons gebied.

Door het landelijke stikstofdebat staat de sociale stabiliteit in onze samenleving onder druk. Online en offline ontstaat reuring. Polarisatie is niet altijd slecht: het kan maatschappelijke vraagstukken scherp krijgen. Een Zaans voorbeeld hiervan is de ‘Poldervisie Westzaan’. Door de belangen en meningen van uiteenlopende groepen naast elkaar te leggen, hebben we succesvol gemeenschappelijke afspraken gemaakt.

Als GroenLinks werken we dan ook aan een Zaanstad waarin elke Zaankanter meetelt. Beleid moet een representatieve afspiegeling zijn waarin alle groepen centraal staan. Deze manier van samenleven brengt ons tot de beste oplossingen voor alle Zaankanters. Een ander inzicht betreft de gemeentelijke organisatie. Er zijn knelpunten rondom de veranderende werkwijze. Ook de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen vragen veel van ambtenaren. Uiteindelijk moeten de inspanningen van de raad, het college en de ambtelijke organisatie beter recht doen aan de opgaven en dynamiek van onze stad. Hoe weten we dat onze inspanningen effect hebben? Wat moeten we verbeteren zodat het in de toekomst nog beter gaat? Als GroenLinks hebben we een voorstel ingediend om het samenspel te verbeteren. Ons voorstel is aangenomen; daarmee is de eerste stap gezet.

Mocht u meer willen weten over één van deze of andere politieke zaken: benader ons. Samen met het bestuur bekijken we de mogelijkheid om bijeenkomsten te plannen waarin we elkaar persoonlijk spreken over deze en andere onderwerpen. In Nederland en in de wereld gebeuren genoeg zaken waar wij als GroenLinks een duidelijke mening over hebben. Maar nu is het tijd voor de zomerperiode. Of u nu thuis mocht blijven of ergens heen gaat: namens de fractie mag ik u een fijne zomer wensen en wij spreken elkaar gauw.

Kıvılcım Özmen, fractievoorzitter