Nieuws

Gezellige Zaandijkermarkt

Zoals elk jaar was het druk en vooral super gezellig op de Zaandijkermarkt. GroenLinks stond er als enige politieke partij. Natuurlijk gingen we weer volop het gesprek aan met alle geïnteresseerden. En zoals inmiddels al traditie begint te worden, mochten belangstellenden bij onze kraam monopolygeld verdelen over een aantal potjes.

Lees verder

Zaanstad gaat voor échte Burgerparticipatie

Uit de jaarlijkse enquête onder Zaankanters (de Zaanpeiling) blijkt dat slechts 12% van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende doet om hen te betrekken en te informeren over het beleid. De activiteiten rondom MaakZaanstad hebben daar weinig aan veranderd. Integendeel, veel deelnemers voelden zich nauwelijks serieus genomen. Vorig jaar stelde GroenLinks voor om een werkgroep ‘Echte Burgerparticipatie’ in te stellen. Deze breed samengestelde werkgroep kwam tijdens de laatste raadsvergadering met een drietal voorstellen die alle drie werden aangenomen!

Lees verder

Verbeterde afvalinzameling

GroenLinks heeft voor het nieuwe afvalbeleid gestemd. Het grondstoffenplan is gebaseerd op een ‘omgekeerd systeem’ dat afvalscheiding stimuleert. Gescheiden afval wordt opgehaald, restafval moet je voortaan zelf wegbrengen. Bij andere gemeenten blijkt dat hierdoor een betere scheiding plaatsvindt. GroenLinks had wel enkele kritiekpunten en probeerde door middel van een paar moties het plan nog wat aan te scherpen.

Lees verder

Informatiebordje regenboogzebra

Vorig jaar werd het regenboogzebrapad geopend. Nu zijn er informatiebordjes gekomen die geïnteresseerden wijzen op het doel van de zebra. Rosanne Kolvers (steunfractielid GroenLinks) mocht de bordjes onthullen. Hieronder haar toespraak bij de onthulling. 

Lees verder

Meerderheid voor LHBT-motie

De behandeling van de laatste kadernota van dit college was niet erg spannend. Er werden weinig moties en amendementen ingediend, en nog minder werden er aangenomen. Gelukkig was er wel voldoende steun voor de door ons ingediende motie over voortzetting van het huidige LHBT-beleid in Zaanstad. Belangrijk om daar blijvend geld voor te reserveren!

Lees verder

Zaanstad verdient visie

Afgelopen dinsdag spraken partijen hun algemene beschouwing uit, naar aanleiding van de nieuwe kadernota. Het is de laatste kadernota van dit college. GroenLinks gaf complimenten over het maatwerk in het sociaal domein en de opvang van vluchtelingen, maar was verder voornamelijk kritisch over het gebrek aan visie van dit college. Zaanstad verdient een college dat een duidelijk sociale, duurzame en écht toekomstgerichte koers durft te varen. Hieronder de volledige tekst zoals die door fractievoorzitter Paul Laport werd uitgesproken. 

Lees verder