Het Hembrugterrein is een van de parels van onze stad, een uniek stukje Zaanstad, misschien zelfs  wel een uniek stukje Nederland. Veel wat het leven de moeite waard maakt komt daar samen. Natuur, cultuur, kunst, creativiteit en industrieel erfgoed. Het is een plek die we moeten koesteren en dus zuinig op moeten zijn.

Toen een aantal jaren geleden de eerste plannen kwamen voor woningbouw op dit terrein, stond GroenLinks dan ook niet te juichen. We waren bang dat woningbouw het karakter van het terrein onomkeerbaar zou veranderen. Toen bleek dat de meerderheid van de raad onze mening daarover niet deelde en instemde met het bestemmingsplan, was het voor ons zaak om er dan in ieder geval voor te zorgen dat de inrichting van het gebied op een manier gebeurd waarbij die unieke karaktereigenschappen niet verloren zouden gaan.

Mobiliteit speelt daar een belangrijke rol in. Daarom hebben we destijds een motie ingediend waarin we verzochten om een mobiliteitsplan op te stellen waarin aandacht is voor het duurzaam verbeteren van OV, goede verbindingen voor fietsers en wandelaars, en een innovatief parkeerplan waardoor de parkeerdruk zou kunnen worden verminderd en auto’s zoveel mogelijk uit het zicht konden worden geparkeerd. Deze motie werd destijds unaniem door de raad aangenomen.

Het mobiliteitsplan Hembrugterrein ligt nu voor aan de raad.  Het is een goed en moedig plan, prettig geschreven, mooi vormgegeven, maar bovenal is het grotendeels de uitwerking van onze motie. We zien dat de auto te gast gaat worden en dat wordt op veel creatieve manieren bereikt. Het fietsen en wandelen worden gestimuleerd en er komt een divers aanbod van deelmobiliteit.

Er is echter nog een zorgpunt en dat betreft de openbaar vervoerverbinding met het Hembrugterrein. Een degelijke en adequate OV-verbinding houdt in dat de busfrequentie omhoog moet en het lijkt erop dat op dit moment dit alleen op zondag het geval is. Dat is onvoldoende. Bij de wethouder hebben we erop aangedrongen een stevige lobby bij het vervoersbedrijf op te starten. Omdat uiteindelijk de Vervoersregio Amsterdam over busverbindingen beslist, dienen we samen met de PVDA een motie in om de Zaanse regioraadsleden in de VRA op te roepen om ook in de VRA onze motie in te dienen die oproept tot een verhoging van de busfrequentie naar het Hembrugterrein.