Nieuws

Algemene Beschouwingen: groener, socialer, duurzamer

Het gaat economisch voor de wind met Zaanstad. GroenLinks vindt dat de financiele ruimte die dat oplevert geinvesteerd moet worden in een socialer, groener en duurzamer Zaanstad. Onze plannen daarvoor lees je terug in de algemene beschouwingen bij de begroting 2018 zoals we die op donderdag 19 oktober hebben uitgesproken. 

Uitslag ideeënwedstrijd Dag van de duurzaamheid: Groene Luifels op de Zuiddijk

Welke ideeën zou GroenLinks binnen krijgen voor hun wedstrijd ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid? Zouden er wel ideeën komen? Ja zeker, we hebben interessante ideeën ontvangen uiteenlopend van een enkele zin tot een powerpoint presentatie. De wedstrijd heeft in elk geval aangezet tot nadenken. Opmerkelijk was dat er veel vrouwelijke inzenders waren. De jury, bestaande uit Thecla Graas, Mark van Kollenburg en Romkje Mathkor, hebben vooral de actualiteit en de plaatselijke toepasbaarheid zwaar laten wegen.

En de winnaar is............

Lees verder

Ideeënwedstrijd GroenLinks Zaanstad: Duurzame ideeën gevaagd

Gelukkig zien steeds meer bedrijven én burgers het belang in van duurzaam produceren en duurzaam leven. Dat kan op vele manieren, op grote en op kleine schaal. Sommige gewoontes zijn moeilijk af te leren en vaak zijn er vele excuses waarom we iets nalaten. De fractie van GroenLinks gelooft dat er onder bewoners van Zaanstad genoeg ideeën leven die realiseerbaar zijn en helpen de duurzaamheid te bevorderen: van simpele tips tot stadbrede ambities. Die wil GroenLinks Zaanstad graag belonen en helpen realiseren.

Lees verder

Gezellige Zaandijkermarkt

Zoals elk jaar was het druk en vooral super gezellig op de Zaandijkermarkt. GroenLinks stond er als enige politieke partij. Natuurlijk gingen we weer volop het gesprek aan met alle geïnteresseerden. En zoals inmiddels al traditie begint te worden, mochten belangstellenden bij onze kraam monopolygeld verdelen over een aantal potjes.

Lees verder

Zaanstad gaat voor échte Burgerparticipatie

Uit de jaarlijkse enquête onder Zaankanters (de Zaanpeiling) blijkt dat slechts 12% van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende doet om hen te betrekken en te informeren over het beleid. De activiteiten rondom MaakZaanstad hebben daar weinig aan veranderd. Integendeel, veel deelnemers voelden zich nauwelijks serieus genomen. Vorig jaar stelde GroenLinks voor om een werkgroep ‘Echte Burgerparticipatie’ in te stellen. Deze breed samengestelde werkgroep kwam tijdens de laatste raadsvergadering met een drietal voorstellen die alle drie werden aangenomen!

Lees verder

Pagina's