Nieuws

Grenzen aan Schiphol

Het is lang stil gebleven rond Schiphol. Figuurlijk gesproken dan want de geluidsoverlast is sterker toegenomen dan het aantal vliegbewegingen. Gelukkig ontstaat er nu meer tegenstand. Niet alleen door de toegenomen geluidsoverlast, maar ook door de toenemende zorg over de gezondheid van alle omwonenden en werknemers bij Schiphol. We weten al dat fijnstof het leven bekort van mensen die rond Schiphol wonen en werken; naar ultra fijnstof wordt nog steeds onderzoek gedaan. Maar bekend is wel dat dit ultra fijnstof uit hele kleine deeltjes bestaat die meer dan fijnstof ook in de hersenen kunnen doordringen. Inmiddels is gemeten dat ook taxiënde vliegtuigen (ultra) fijnstof produceren.

En dan hebben we het nog niet eens over de urgentie van CO2– reductie en de schadelijke effecten van slaapverstoring door nachtvluchten. Bovendien heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid diverse keren verklaard dat de veiligheid van Schiphol nu al in het geding is, laat staan bij uitbreiding.

Lees verder

diverse onwenselijke verkeerssituaties voor fietsers

Zaanstad scoort een dikke onvoldoende op het gebied van fietsbereikbaarheid, zo bleek laatst uit een “Benchmark-onderzoek” dat door Natuur & Milieu, de fietsersbond, Milieudefensie en andere organisaties is uitgevoerd. Mede daardoor worden hier weinig kilometers per fiets afgelegd in vergelijking met andere steden. Hoewel hier en daar verbeteringen zijn aangebracht (zoals het snelfietspad naar Amsterdam), onderschrijft GroenLinks de kritische uitkomsten van het onderzoek. Hieronder enkele punten die ons inziens spoedig verbetering behoeven.

Lees verder

Uitstel voor De Sluis

Een uur van tevoren was het al druk op het stadhuisplein. Veel belangstellenden waren naar de raadsvergadering van dinsdag 13 november gekomen. Om acht uur zat de raadszaal vol, elke zitplaats was gevuld. Tientallen nieuwkomers en vrijwilligers van De Sluis waren naar het gemeentehuis gekomen om het debat te volgen. Vol interesse werd het debat gevolgd waarvoor GroenLinks het initiatief had genomen.

Lees verder

Behoud De Sluis!

Afgelopen woensdag hoorden wij dat het voortbestaan van vrijwilligerslocatie De Sluis in gevaar was. Er is inmiddels een petitie op internet gestart om De Sluis te behouden. GroenLinks dient - samen met enkele andere partijen - aanstaande dinsdag een motie in om het verdwijnen van de Vrijwilligerslocatie te voorkomen. 

Lees verder

Week van de eenzaamheid

Op het ogenbik is het weer de week van de eenzaamheid. Niet dat eenzaamheid in een week opgelost kan worden, maar het is wel goed dat er even speciale aandacht voor is. Zelfs in de Troonrede kwam  een passage voor over eenzaamheid bij ouderen. Eenzaamheid komt echter niet alleen voor bij ouderen maar bij alle leeftijdsgroepen.  Ouderen zijn wel meer kwetsbaar. Eenzaamheid is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen. Maar wat kunnen we er aan doen? Lastig, want voor iedereen kan de oplossing anders zijn.

Lees verder

Pagina's