Nieuws

Meerderheid voor LHBT-motie

De behandeling van de laatste kadernota van dit college was niet erg spannend. Er werden weinig moties en amendementen ingediend, en nog minder werden er aangenomen. Gelukkig was er wel voldoende steun voor de door ons ingediende motie over voortzetting van het huidige LHBT-beleid in Zaanstad. Belangrijk om daar blijvend geld voor te reserveren!

Lees verder

Zaanstad verdient visie

Afgelopen dinsdag spraken partijen hun algemene beschouwing uit, naar aanleiding van de nieuwe kadernota. Het is de laatste kadernota van dit college. GroenLinks gaf complimenten over het maatwerk in het sociaal domein en de opvang van vluchtelingen, maar was verder voornamelijk kritisch over het gebrek aan visie van dit college. Zaanstad verdient een college dat een duidelijk sociale, duurzame en écht toekomstgerichte koers durft te varen. Hieronder de volledige tekst zoals die door fractievoorzitter Paul Laport werd uitgesproken. 

Lees verder

Zaans AZC gaat niet door

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft besloten dat er geen Asielzoekerscentrum komt in Zaandam. De investeringen en voorbereidingen die de laatste anderhalf jaar zijn verricht voor de AZC Saendenborch zijn dus voor niets geweest. Het COA heeft ertoe besloten omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen.

 

Lees verder

Vraagtekens evenementenbeleid

Vorig jaar is het nieuwe evenementen-subsidiebeleid vastgesteld. GroenLinks was daar als een van de weinige partijen uitgesproken negatief over. De afgelopen tijd klinkt er vanuit alle hoeken kritiek op het beleid. Organisatoren ontvangen plotseling geen subsidie meer of veel minder dan verwacht. Het gevolg is dat evenementen verdwijnen of in hun voortbestaan worden bedreigd. GroenLinks heeft daar vragen over gesteld, die deze week beantwoord zijn.

Lees verder

Wij zetten LHBT-beleid op de agenda

Donderdag 30 maart werd het LHBT-agendainitiatief van GroenLinks besproken door de raads- en steunfractieleden bij het Zaanstad Beraad. De voorstellen werden goed ontvangen door de aanwezigen en er waren veel positieve reacties. Er zijn toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder en dit initiatief is de eerste aanzet naar een duurzaam verankerd beleid op seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Lees verder

Stilte rond Schiphol?

Nee, integendeel. Het aantal klagers over geluidsoverlast is in het laatste jaar met 30% toegenomen. Alleen in politiek Zaanstad was het de laatste jaren wel oorverdovend stil. Terwijl we nu op een cruciaal punt staan over en mogelijke uitbreiding van Schiphol. Aan de Alderstafel was overeengekomen dat Schiphol nog mocht groeien tot 500.000 vliegbewegingen in 2020. Alleen zal dat aantal waarschijnlijk al in dit jaar bereikt worden. Schiphol ziet wel een logistiek probleem met uitbreiding, maar de luchtvaartmaatschappijen willen wel verdere groei. Uitplaatsen naar Lelystad kan pas in 2019. Hoe gaan we nu verder?

Lees verder

Pagina's