Nieuws

Vuurwerkverbod

Elk jaar rond oudjaar is het weer zover. Mensen durven niet meer naar buiten. Huisdieren zijn weken van streek. En ondanks alle voorzorgen en maatregelen vallen er bij de jaarwisseling toch weer gewonden bij het afsteken van vuurwerk. Letsel en schade nemen eerder toe dan af om nog maar niet van het belagen van hulpverleners te spreken. Ook is er rond de jaarwisseling zo’n enorme uitstoot van giftige stoffen die Nederland tot een land met een negatief reisadvies maken. En dat zou een traditie zijn. GroenLinks hecht meer aan een traditie dat buren elkaar even gelukkig Nieuwjaar wensen om 12.00 en niet verscholen in huizen zitten om hun huisdieren in bedwang te houden.

Lees verder

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2020-2024

De afgelopen maanden zullen wij nooit vergeten. Mensen hebben familie verloren of hun naasten alleen van een afstandje kunnen zien en van de een op andere dag verloren sommigen hun hele inkomen. Dat alles door een onzichtbaar dodelijk virus dat mensen angst aanjaagt. Wij wensen alle getroffenen sterkte.

Lees verder

Vergunningsplicht beschermt bomen op grote percelen beter

Begin 2018 diende GroenLinks samen een aantal raadsfracties (Partij voor de Dieren en SP) een agenda-initiatief in voor het behoud van bomen. Een van de initiatieven was het onderzoeken op welke manier de vergunningsplicht voor het kappen van bomen verruimd kon worden. Eigenaren van percelen die op de gebiedenkaart van Zaanstad staan, moeten voortaan een vergunning aanvragen als zij bomen willen kappen.

Lees verder

Pagina's