Op 8 november werd een motie met deze strekking aangenomen. Dit is wat ons raadslid Jonathan van der Sluis zei tijdens de vergadering:

“Landelijk neemt het aantal gemeenten dat de klimaatcrisis of -noodtoestand uitroept toe. Steeds meer mensen realiseren voor welke opgaven de maatschappij zich gesteld ziet. Die opgaven zijn voor een groot deel lokaal. Energietransitie, warmtetransitie, besparing, infrastructuur, extreem weer. Het is nogal wat. Niet alleen dwingt onze betrokkenheid bij de globale gemeenschap en het leven op aarde in de brede zin tot het bijdragen aan de oplossing, het is ook onze eigen veiligheid die hier in het geding is. Zeespiegelstijging, hitte, hevige regenval, voedselvoorziening, schoon water: de rekening komt straks hard terecht bij degenen die nu op onze scholen zitten, in blind vertrouwen dat de huidige generatie volwassenen zorg voor hen zullen dragen.

Laat de stem van de Zaanse gemeenschap klinken. Roep de klimaatcrisis uit. Dit zal bijdragen aan het groeiende besef en draagvlak om de beste oplossingen voor deze crisis te vinden en richting geven aan de debatten. Of je nu vindt dat Zaanstad een kerncentrale moet bouwen, of dat alle daken zwart moeten worden van de zonnepanelen, of je kansen ziet in pijpleidingen met waterstof, of opslaan van koolstof in de meest efficiënte klimaatredders die de natuur te bieden heeft, of allemaal. De argumenten moeten met kracht worden uitgedragen en met urgentie worden gehoord, van iedere zijde.
Roep de klimaatcrisis uit.”

“ Roep de klimaatcrisis uit! ”