Afdeling

GroenLinks is een partij in Zaanstad met 3 zetels. Sinds 2014 zit GroenLinks in de oppositie, maar daarvoor hadden wij twaalf jaar onafgebroken een wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders. GroenLinks is daarmee dus zeker een factor van belang in Zaanstad.

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Zaanstad is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen en thema-avonden, vertegenwoordiging in de landelijke partijraad en de voorbereiding van congressen. En natuurlijk voor de voorbereiding van verkiezingen. GroenLinks wil een naar buiten gerichte koers varen waarbij GroenLinks actief de discussie aangaat met de inwoners van Zaanstad over de door hun beleefde problemen en het politieke antwoord daarop.

 

Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Kees van den Berg (voorzitter)
  • Natascha Stroo (secretaris)
  • Paul Siderius (penningmeester)
  • Wessel Breunesse (bestuurslid)
  • Abdel Mutraji (bestuurslid)

GroenLinks Zaanstad is te bereiken via info@groenlinkszaanstad.nl.