GroenLinks is een partij in Zaanstad met 3 zetels in de gemeenteraad en zit sinds november 2019 in het college van B&W met 1 wethouder. 

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Zaanstad is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen en thema-avonden, vertegenwoordiging in de landelijke partijraad en de voorbereiding van congressen. En natuurlijk voor de voorbereiding van verkiezingen. GroenLinks wil een naar buiten gerichte koers varen waarbij GroenLinks actief de discussie aangaat met de inwoners van Zaanstad over de door hun beleefde problemen en het politieke antwoord daarop.

 

Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Kees van den Berg (voorzitter)
  • Paul Siderius (penningmeester)
  • Abdel Mutraji (secretaris)

GroenLinks Zaanstad is te bereiken via zaanstad@groenlinks.nl.