Vandaag konden we luisteren naar de verschillende vertegenwoordigers van de politieke partijen tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeente Zaanstad.

GL Fractievoorzitter Natascha Stroo bracht met verve de visie van GL Zaanstad.

"De wereld staat in brand. Een weerzinwekkende pogrom van Hamas op Israël, het disproportionele reageren van Israël op het Palestijnse volk. Oekraïne, waar na 1,5 jaar oorlog steden en dorpen onbewoonbaar zijn en al duizenden slachtoffers zijn gevallen. De wereld stond de afgelopen zomer bijna letterlijk in brand. Immense bosbranden in Griekenland en in Canada. Hitterecords boven de 45 graden in Zuid-Europa en ellenlange hittegolven in Amerika en China met temperaturen van zelfs boven de 50 graden. Dat is de wereld waarin wij leven.

Onze stad is onderdeel van deze wereld. Maar onze stad staat niet in brand. Nog niet. De gevolgen van al deze crises zijn echter ook in onze gemeente voelbaar. De grondstoffen- en energieprijzen zijn gestegen.

Alles is duurder geworden. Energiearmoede dat in 2018 nog niet eens in de Dikke Van Dale stond, wordt ook in onze stad door steeds meer mensen gevoeld. Dat baart ons zorgen. We lezen in de begroting dat we het streven van het kabinet om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren omarmen, maar dat we dit tegelijkertijd niet realistisch achten. Dat is een hard gelag en eigenlijk hebben wij er moeite mee om dat te accepteren.

Jongeren die in armoede opgroeien hebben meer kans op voortijdig schoolverlaten, een lager betaalde baan en vertonen vaker norm overschrijdend gedrag. We kunnen en mogen deze jongeren niet aan hun lot overlaten.

Dat Zaanstad van de ondersteuning van maatschappelijke organisaties en instellingen een prioriteit heeft gemaakt, is voor deze jongeren en eigenlijk voor iedereen uitstekend bericht.

Het boezemt mij soms angst in als ik merk hoe zeer de samenleving steeds meer polariseert. Hoe de waarheid steeds vaker geweld wordt aangedaan, hoe politici, wetenschappers en journalisten worden bedreigd. Daarom is het van cruciaal belang dat er in alle wijken voorzieningen zijn als sociale wijkteams, buurthuizen, de Bieb, sportverenigingen, culturele instellingen en creatieve broedplaatsen. Het zijn onmisbare voorzieningen in onze lokale samenleving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen naar elkaar kunnen luisteren.

Ik kom op veel plekken in de stad en daar luister ik ook. Zo was ik onlangs bij een debat over het culturele klimaat in Zaanstad. Een zaal vol Zaanse kunstenmakers, -aanbieders en -liefhebbers. Een bont gezelschap. Er was wat kritiek, want het mag bijvoorbeeld best wat diverser en er is gebrek aan bepaalde faciliteiten. Maar er was ook enige lof voor de gemeente. Er worden eindelijk stapjes vooruit gezet en kunstenaars voelen zich meer serieus genomen worden. Wij juichen het dan ook meer dan toe dat het college de cultuursector in Zaanstad wil verstevigen.

Cultuur inspireert en stimuleert de creativiteit van inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en kernen.

En als ik klaar ben met luisteren naar onze inwoners en wil nadenken over wat ze gezegd hebben, ga ik graag naar buiten, Wandelend, maar ik pak ook graag de fiets, want ik behoor tot die 27% die zich voornamelijk in de gemeente verplaatst op de fiets. Wij hebben de ambitie uitgesproken dat we naar 35% willen. Daarvoor wordt een Actieplan Fiets opgesteld. Er wordt over gebrainstormd, maar op acties lijken we nog wel even te moeten wachten. We doen dan ook een dringende oproep om hier vaart achter te zetten.

Wachten doen we ook al heel lang op de parkeernota en een snelle lancering van het actieplan Fiets zou een welkome aanvulling kunnen zijn op de oplossingen voor de parkeerproblematiek.

Wandelend of fietsend zie ik een gemeente die groener wordt. Een groene openbare ruimte draagt niet alleen bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, het bevordert ook het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen. De omgevingsvisie die we binnenkort gaan behandelen, kiest nadrukkelijk voor een groene leefomgeving.

Waar we nog wel zorg over hebben is de rol van natuurbeheer in die visie. In een groeiende gemeente zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om zorg te dragen voor de natuur, in gelijke tred met de plannen voor een welvarende omgeving.

Wij kunnen als lokale overheid en lokale politici de conflicten en de grote problematiek van de internationale gemeenschap hier niet oplossen. Maar we kunnen en moeten er wel voor zorgen dat de gevolgen van alle verschrikkelijkheden, van alle rampen en crises onze stad en onze inwoners nu en in de toekomst niet te hard raken. Dat zullen we samen met de stad en de inwoners moeten doen.

Ik sluit graag af met de woorden die Jesse Klaver afgelopen weekend op ons congres sprak: De enige manier om een samenleving op te bouwen is om naar elkaar te kunnen luisteren.

Tot zover."

#Zaanstad #algemenebeschouwingen #GroenLinks