In gesprek blijven

Het zijn bijzondere tijden. Corona heeft de verhoudingen verhard, er zijn tegenstellingen. Over de aanpak, over de ernst van het virus. Corona grijpt in. Bij zorgmedewerkers. Bij ondernemers. In de cultuursector. Bij jongeren die in de groei en bloei van hun leven niet kunnen doen wat normaal is om te doen: sporten, uitgaan, mensen ontmoeten. Meer mensen vereenzamen. Juist daarom is het belangrijk verbinding te zoeken. Het gesprek te blijven voeren. Met elkaar in contact te zijn, tegenstellingen overbruggen en solidair te zijn.

Wij willen verandering

We hebben een mooi team en een mooi verkiezingsprogramma. We willen dingen veranderen. Klimaatverandering en sociale ongelijkheid aanpakken. Naast de coronacrisis zie ik drie belangrijke uitdagingen voor Zaanstad. De gezondheid en leefbaarheid staat onder druk door de gevolgen van klimaatverandering en het gebrek aan groen en natuur. Er is veel behoefte aan een goed en ruim aanbod betaalbare woningen voor jong en oud. Lang niet alle Zaankanters hebben dezelfde kansen in onze mooie stad door armoede, discriminatie of achterstelling.

Sociale en groene keuzes zijn hard nodig. Groen en Links, rood en groen. Ze zijn meer dan ooit aan elkaar verbonden. Ze horen bij elkaar. Dat vraagt om stevig links en groen geluid. En om linkse samenwerking om zo het Zaanse beleid groener en linkser te maken.

Aanpak van de klimaatcrisis: schoner, gezonder en groener

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Ook in Zaanstad merken we de gevolgen van klimaatverandering door wateroverlast en hitte. De lucht in onze streek moet schoner. Onze gezondheid en de leefbaarheid staat op het spel. Als we zo doorgaan halen we in Zaanstad zelfs de landelijke doelstelling niet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Zaanse industrie komt te vaak negatief in het nieuws als het gaat om de uitstoot van ongezonde lucht. En de negatieve effecten van Schiphol op de gezondheid van inwoners zijn groot.

Daarom zet GroenLinks stevig in op de verandering naar schone energie uit zon en wind en het isoleren van woningen. We willen klimaatneutraal zijn in 2030. En we willen Zaanstad radicaal groener maken. Door te investeren in de natuur en de biodiversiteit en duidelijk te kiezen voor voetgangers en fietsers. En kiezen we voor een krimp van Schiphol en afschaffing van nachtvluchten. Dat is groen. Maar het is ook links omdat GroenLinks dat doet op een manier die eerlijk en sociaal is. Als we investeren in het klimaat pakken we ook de ongelijkheid aan. Door Zaankanters met een lager inkomen meer te ondersteunen bij deze veranderingen en bedrijven aan te spreken op de bijdrage die zij kunnen leveren.

Meer betaalbare woningen hard nodig

Voor Zaankanters met een laag of gemiddeld inkomen is het steeds moeilijker om in Zaanstad te wonen. Huizenprijzen en huren stijgen. Zaanstad zit, net als de rest van het land, in een wooncrisis. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels 13 jaar. Woningen zijn steeds meer een beleggings- of speculatieobject. GroenLinks heeft de ambitie om veel woningen te bouwen. Van deze woningen moet wat ons betreft 40% een sociale huurwoning zijn. Woningen voor jongeren, maar ook voor ouderen zodat zij kunnen doorstromen. En er horen duidelijke afspraken bij zodat de woningen ook echt voor onze inwoners beschikbaar zijn. Dat is sociaal. Maar het is ook groen omdat we ook afspraken maken over voldoende groen, ruimte om buiten te spelen, isolatie en schone energie.

Iedereen doet mee en heeft gelijke kansen

Ongelijkheid zien we helaas ook in onze wijken. Het maakt voor je kansen uit of je bent geboren in bijvoorbeeld Poelenburg of Peldersveld. GroenLinks vindt dat het voor de kansen die je krijgt niet mag uitmaken waar je bed staat. Daarom is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn: van jongerenwerk tot buurthuizen. Goede scholen met goed onderwijs. Een breed en toegankelijk aanbod van cultuur en sport. Laagdrempelige zorg voor iedereen. We ondersteunen Zaankanters met schulden en breiden de inkomensondersteuning voor minima uit. We willen een stad waarin we diversiteit en verschillen omarmen. Dat maakt dat we een stad zijn waarin iedereen mee kan doen.

Verandering is mogelijk

Mooie ambities. En ze zijn haalbaar! GroenLinks kan daarin het verschil maken. Sinds 1990 doen we dat door creatieve en concrete voorstellen te doen. Of we nu oppositie- of coalitiepartij zijn, we wenden onze invloed altijd aan om Zaanstad beter en mooier te maken. Radicaal in onze voorstellen en constructief in hoe we politiek bedrijven. Er is wat te kiezen op 16 maart!

Onze inzet is duidelijk. Bij deze verkiezingen, in de coalitieonderhandelingen, in een nieuw college. Maar als het daar te guur is doen we dat met evenveel energie vanuit de oppositie. We hebben zoveel goede mensen en zoveel goede ideeën voor verandering. Dat vraagt om een grootse uitslag voor GL. De komende maanden gaan we ons verhaal vertellen. Langs de deuren als het kan, via sociale media, in de raad. Samen gaan we voor het beste resultaat!

Wessel Breunesse

Lijsttrekker