Zaanstad koestert haar erfgoed, omarmt culturele vernieuwing, en laat ruimte voor creativiteit. Leefbaarheid en buurtgevoel zijn belangrijk en het is nodig dat belangrijke voorzieningen voor bewoners nabij zijn. De groeiende stad betekent dat voldoende voorzieningen zoals groen, cultuur, sport en buurthuizen belangrijker worden. Deze maatschappelijke voorzieningen vormen vaak het sociale hart van de buurt. Het is daarom belangrijk dat er een divers aanbod is, goed verspreid over Zaanstad. En dat de gemeente hen ondersteunt.

GroenLinks streeft naar een creatieve samenleving, waarin iedereen zich kan ontplooien en uiten. Met een rijk aanbod aan kunst en cultuur, zodat iedereen ervan kan genieten en ook zelf kan maken. Ieder Zaans kind moet kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

Cultuur en sport hebben het zwaar te verduren. Zaanstad zal daarom deze sectoren moeten ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook door het bieden van betaalbare en passende ruimte voor creativiteit. Denk aan broedplaatsen, oefenruimtes, vrijplaatsen, ateliers, podia en expositieruimtes. In wijken waar nog weinig aanbod is, investeren we in kunst en cultuur.

Een leefbare stad is ook een plek voldoende aanbod is op het gebied van bewegen en recreëren. Dat is niet alleen leuk, maar vooral ook erg gezond. Onze topsportlocaties zijn belangrijk, maar we moedigen sporten aan voor iedereen die dat wil. En we ondersteunen verenigingen hun locaties te verduurzamen en voor een breder publiek open te stellen.

Vrijwilligers zijn de basis waar deze voorzieningen op drijven. We ondersteunen hen zo goed als kan, en stimuleren dat meer vrijwilligers zich kunnen inzetten bij verenigingen of initiatieven.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

  1. GroenLinks vindt dat bij een groeiende stad met grote ambities ook voldoende culturele voorzieningen horen. Dat is niet alleen goed voor de leefbaarheid van de stad, maar ook voor het vestigingsklimaat, het trekt bezoekers en is dus goed voor de lokale economie. Wij willen dan ook investeren in een nieuw poppodium.
  2. Een gevarieerd Zaans kunst- en cultuuraanbod is een verrijking voor onze stad. We steunen broedplaatsen voor kunstenaars en creatieve makers.
  3. Geef kunstenaars de ruimte om de openbare ruimte met kunst te verrijken. Kunst waarin ook de diversiteit van onze inwoners wordt weerspiegeld.
  4. We zetten in op samenwerking tussen buurthuizen, sportclubs, culturele en onderwijsinstellingen. Het kunnen plekken worden waar buurtbewoners graag samenkomen voor een fysieke of creatieve activiteit, voorlichting & informatie, een cursus, huiswerkbegeleiding of gewoon een kopje koffie. Bewoners leren elkaar zo beter kennen en de buurthuizen, sportclubs en culturele instellingen kunnen nieuwe groepen mensen verwelkomen.
  5. We zetten ons actief in voor de ondersteuning van sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.
  6. De gemeente investeert in amateursport: in en rond elke wijk is voldoende betaalbaar aanbod en vrije ruimte voor jong en oud om in verenigingsverband of individueel te bewegen.
  7. Locaties zijn schaars, we sturen op het multifunctioneel gebruik van voorzieningen zoals de bibliotheken, buurthuizen, kinderboerderijen en musea etc.. Dit kan een mooie kruisbestuiving opleveren.
  8. Er komen meer plekken in de openbare ruimte en parken om te bewegen bijvoorbeeld door fitnesstoestellen te plaatsen natuurspeelplaatsen aan te leggen.
  9. Zwemmen in openbaar water is prettig en toegankelijk voor iedereen. Wij zorgen voor zogenaamde plonsplekken waar veilig gezwommen kan worden door de waterkwaliteit regelmatig te controleren, afbakeningslijnen te spannen en waar nodig trappetjes te plaatsen.