De arbeidsmarkt is snel aan het veranderen, bijvoorbeeld door automatisering. Vraag en aanbod passen niet op elkaar. Langdurige werkrelaties bestaan nauwelijks meer. Er is veel flexwerk en veel mensen werken als ZZP’er. Vaak niet uit eigen keus, maar dat liever dan een bijstandsuitkering. Want van de bijstand kan je haast nauwelijks van rondkomen. Als er iets stukgaat, zit je meteen in de schulden. En zelfs mensen met een baan hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

GroenLinks is daarom voorstander van een basisinkomen. Dat garandeert ieder een inkomen voor de eerste levensbehoeften en zorgt voor zoveel minder stress hoe het einde van de maand te halen. Het geeft ook de mogelijkheid om andere talenten te ontwikkelen of zinvol vrijwilligerswerk te doen.

GroenLinks Zaanstad vindt dat bijstand op maat geleverd moet worden en dat er in elk geval geen tegenprestatie moet worden afgedwongen. De bejegening door de gemeente van mensen gaat uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. De mens hoort centraal te staan.

Je mag niet kopje onder gaan door schulden. Schulden houden je gevangen in de armoede en gaan vaak over van de ene generatie op de andere. De kloof tussen rijk en arm blijft zo bestaan, GroenLinks wil deze cirkel doorbreken, want de dikte van je portemonnee mag niet uitmaken wat je kansen in het leven zijn. We grijpen zo vroeg mogelijk in bij dreigende schulden. Goede communicatie is belangrijk over de mogelijkheden die er zijn om mensen met een smalle beurs te ondersteunen. Geld daarvoor moet niet op de plank blijven liggen.

Er zullen altijd mensen blijven die een afstand tot de arbeidsmarkt zullen houden. De gemeente dient daarvoor beschutte werkplaatsen te organiseren en financieel ondersteunen.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

  1. We breiden de mogelijkheid uit om schulden, onder voorwaarden, door de gemeente te laten overnemen. Schulden lopen zo niet verder op. Zaankanters kunnen hierdoor makkelijker met een schone lei beginnen. We zetten extra in op het voorkomen van wachttijden in de schuldhulpverlening.

  2. Huisuitzettingen vanwege schulden moeten te allen tijde worden voorkomen. De gemeente wordt meteen ingeschakeld bij twee maanden achterstand in huur- en/of zorgpremie.

  3. De gemeente zet de collectieve zorgverzekering voort.

  4. In de bijstand passen we de verplichte tegenprestatie niet toe. Bijstandsgerechtigden moeten niet met wantrouwen maar met vertrouwen tegemoet getreden worden. Maatwerk en goed contact helpen mensen verder in plaats van opsporen en handhaven.

  5. GroenLinks Zaanstad wil zich inzetten voor een experiment met het basisinkomen.

  6. Mensen die in de WW belanden, krijgen een training om goed met geld te leren omgaan, zodat bij terugval van inkomen mensen niet meteen schulden oplopen. Het liefst voorkomen we werkloosheid door vroegtijdige begeleiding naar omscholing of ander werk.

  7. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zal er altijd een mogelijkheid tot beschut werken moeten blijven. De gemeente dient daar financieel in bij te springen.

  8. We breiden de minimamaatregelen uit. Bijvoorbeeld door een gratis stadspas voor minima tot 120% van het minimum inkomen. Dat is een uitstekend middel om zowel minima als ook werkende armen mee te kunnen laten doen met sport en cultuur.

  9. De gemeente dient maatregelen ter ondersteuning van de minima breed uit te dragen om het bereik te vergroten.

  10. GroenLinks is een tegenstander van payroll constructies (administratieve salariskantoren), die vergroten de afstand tussen werkgever en werknemer. De gemeente dient dat zelf niet toe te passen en gaat bij voorkeur ook niet in zee met bedrijven die een dergelijke constructie gebruiken.