“ Ik ga voor het groene en het sociale, mijn hart ligt bij biodiversiteit, natuurbehoud en milieu. ”

Het is mijn passie om me in te kunnen zetten voor thema's als duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit. Vooral dat laatste is een lokaal thema bij uitstek, omdat we elk klein stukje natuur in ons dicht bebouwde gebied moeten koesteren voor behoud van soorten planten en dieren. Veel kleine aantasting van natuurwaarden betekenen op termijn dat soorten uit onze omgeving verdwijnen. Voor natuurbehoud is betrokkenheid van burgers nodig.

De omslag in energie moet in het komende decennium daadkrachtig worden ingezet om te voorkomen dat klimaatverandering te veel schade doet aan de aarde en onze economie. Dit gaat veel van ons vragen, zoals een duurzame infrastructuur en dito energiebronnen. Dit besef wordt nu breed gedragen maar er moet meer mee worden gedaan.

Bij GroenLinks voel ik me thuis omdat de partij een links hart heeft. Het streven naar een open en diverse maatschappij waar nieuwkomers welkom zijn past mij en naar mijn overtuiging onze gemeente.