Suzanne Kröger, GroenLinks Tweede Kamerlid lichtte haar standpunt rond Schihol toe: 

  • Er dienen handhaafbare normen te komen voor geluidsbelasting, fijnstof, CO2 en de veiligheid. Daar moeten we meer grip op krijgen.
  • We moeten de grootte van Schiphol aanpassen aan de ruimte die we nodig hebben, bijvoorbeeld voor woningbouw.
  • Schiphol moet behandeld worden als een gewoon bedrijf.

Suzanne heeft nu een initiatiefwet ingediend voor het verbieden van nachtvluchten. Deze wet ligt nu ter inzage, en daarop reageren is van groot belang omdat er al veel reacties op zijn gekomen vanuit de luchtvaartlobby.

Nicole van der Waart, GroenLinks Statenlid Noord-Holland merkt een belangrijke verandering t.o.v. het Schiphol dossier op. Tot voor kort werd er gezegd: ‘wij gaan er niet over’ en het belangrijkste aspect was eigenlijk de werkgelegenheid. Nu zijn er drie thema’s: werkgelegenheid, hinder/milieu en ruimtelijke ordening. 

Binnenkort, in april, komt de  Omgevingsverordening 2.0 in de inspraak. Deze inspraak loopt tot juni, dus daarop moeten we zeker reageren: Zie de link
 

Wilfred Eleveld van de Milieufederatie Noord-Holland vindt dat volksvertegenwoordigers professioneel ondersteund moeten worden door GGD, RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook moeten volksvertegenwoordigers geadviseerd worden door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo kan er een democratische controle plaatsvinden op de effecten voor gezondheid, leefomgeving en milieu.

Er zijn nu 10 plaatsen met ernstige hinder die er nu uitspringen, waaronder Assendelft en Krommenie. Gemeenten moeten rol oppakken en duidelijk laten weten waar de overlast ondervonden wordt. 

Ingrid Zandt van de GGD Kennemerland licht in haar presentatie toe dat vliegverkeer een onevenredige geluidsbelasting geeft. 35% van de inwoners van Assendelft en Westzaan wordt ernstig gehinderd. Uit interviews met 65 mensen die slaapverstoringen hebben, bleken er naast hart- en vaatklachten en gehoorproblemen (tinnitis) veel psychische klachten te zijn. Onder andere depressie, stress en vermindering van concentratie. Ook klachten over het binnenmilieu omdat de ramen dicht moeten blijven. Slaapverstoring komt vaak al om 4 uur in de ochtend voor. en belevenis van de.

De GGD Kennemerland doet aanbevelingen voor het erkennen van het probleem, voor meer onderzoek, voor vermindering van de geluidhinder, en het minimaliseren van de slaapverstoring. Naar schatting zijn rondom Schiphol 200.000 mensen ernstig slaapgehinderd. Wordt er ook gekeken of deze gezondheidsschade in economische waarde wordt uitgedrukt, was een vraag. Daar wordt nog naar gekeken. Deze schade kan uitgedrukt worden in DALY (Disability Adjusted Life Years), dus in het verlies aan gezonde levensjaren. 

Wessel Breunesse, wethouder van Zaanstad, beaamde de opmerking van Wilfred Eleveld dat Schiphol een omvangrijk en zeer ingewikkeld dossier is met een groot aantal gehinderden.

 De negatieve effecten op gezondheid zijn duidelijk, maar worden te weinig meegewogen. Er is in mei 2019 een goede motie aangenomen in Zaanstad waarin o.a. een stop op de nachtvluchten staat en het bevorderen van het treinverkeer. Die motie geeft hem een steun in de rug om het juiste geluid in de BRS en in Den Haag te krijgen.

Corona had een reset knop kunnen zijn voor Schiphol, helaas lijkt dat nog niet het geval. Tegenvaller dat in de Corona-crisis er toch een luchtvaartnota komt die inzet op groei. Zonder rekening te houden  met hinder. Bovendien heeft Zaanstad het nog extra moeilijk met de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, gezien onze ligging tussen kwetsbare Natura 2000-gebieden. Goed dat SOS Zaanstreek het college kritisch houdt. Inspanningen zijn misschien nog te weinig zichtbaar, maar als we niet doorgaan, bereiken we zeker niets.

Dat laatste kan Winnie de Wit van SOS Zaanstreek volledig beamen. Zij roept op om je als geplaagde burger aan te sluiten bij een club als SOS Zaanstreek of zo’n actieve burgergroepering in je eigen gemeente. Het heeft altijd invloed om in de raad of in de staten in te spreken en je persoonlijke verhaal te vertellen. Zelf maakt zij zich zorgen over de effecten van geluidshinder op kinderen en kleinkinderen. Het is fijn dat er nu een regelmatig overleg is met de wethouder.

Winnie doet nog de aanbevelingen om de digitale bijeenkomst van de Milieufederatie op 11 maart a.s. bij te wonen. Voor info en opgeven.