Zaanstad heeft de reputatie het oudste industriegebied van Europa te zijn. Bedrijvigheid hoort bij ons, bij ons Zaanse verhaal. Daarom is het niet vreemd dat we gebieden aanwijzen waar bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Maar hoe willen we die bedrijventerreinen eigenlijk inrichten, en wat verwachten we van de ondernemingen die zich daar vestigen?
In Nederland hebben we een probleem met de inrichting van ons landschap. In de vlakke, open gebieden met veel weilanden vallen rechthoekige vestigingen van staal en beton erg op. Enorme monochrome blokken die een contrast vormen met het landschap. Verdozing, noemen we dat wel eens. Het lijkt wel alsof we soms niet beseffen dat ook een bedrijventerrein onderdeel uitmaakt van onze leefomgeving.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de Strategie Bedrijventerreinen vastgesteld. Die Strategie is de basis voor de manier waarop we de terreinen besturen en vormgeven. Er staat veel belangrijks in. Bijvoorbeeld dat we sommige gebieden gaan inrichten als gebieden waar wonen en werken worden gecombineerd, maar ook dat de bedrijventerreinen vergroenen. Er is veel vraag naar vestigingsruimte en weinig aanbod; Zaanstad heeft niet veel plekken over. Dat is lastig voor economische groei, maar het betekent ook dat we bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen kunnen vragen om een extra inspanning, bijvoorbeeld om verdozing tegen te gaan. Ook het toepassen van duurzame bouwmaterialen en het beperken van lichtvervuiling zijn doelstellingen waar de bedrijven best aan bij kunnen dragen.
Daartoe heeft GroenLinks met partij ROSA een motie ingediend die het bestuur van Zaanstad vraagt hier regels voor op te stellen. Zodat de bedrijven die zich in Zaanstad willen vestigen ertoe worden aangezet, meewerken aan het behoud van de waarde van het landschap en aan het realiseren van duurzaamheid. De motie is aangenomen en dat is een resultaat waar we best trots op zijn. Bedrijventerreinen zullen voorlopig onlosmakelijk bij Zaanstad horen, maar voor de vergroening en verduurzaming ervan is een stap vooruit gezet!