Vlak na de verkiezingen vond het eerste belangrijke debat plaats. Het duidingsdebat. Onze inbreng kun je hier lezen.

De kern van de zaak: een nieuwe coalitie zal links en rechts moeten verbinden. Daarmee doen we de uitslag recht. Zaanstad verdient gezien de vele uitdagingen en vraagstukken op het gebied van betaalbaar wonen, klimaatverandering, een groene en gezonde leefomgeving en gelijke kansen een stabiele coalitie met een ruime meerderheid waarbij links en rechts in evenwicht zijn. Als dat kan met minder partijen en wethouders dan nu, dan heeft dat voor GroenLinks de voorkeur.

Na het duidingsdebat is informateur John Bijl aangesteld om te onderzoeken welke partijen tot een samenwerking kunnen komen. In zijn verslag heeft hij aangegeven dat een samenwerking tussen POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA kansrijk is. Daarnaast heeft hij aanbevelingen gedaan om de samenwerking met de gemeenteraad als geheel te verbeteren. 

Op basis van deze conclusie zijn twee formateurs aangesteld die sinds 24 april de inhoudelijke gesprekken tussen de 6 partijen leiden. Dat zijn Dennis Straat (VVD) en Jantine Kriens (PvdA). Vanuit GroenLinks worden de onderhandelingen gevoerd door Wessel Breunesse en Kivilcim Özmen. De gesprekken verlopen in een goede en open sfeer. In de gesprekken ligt de focus met name op de uitvoering van bestaand beleid. Er is de afgelopen jaren veel nieuw beleid vastgesteld  op het gebied van kansengelijkheid, klimaat, woningbouw, mobiliteit en groen. Voor GroenLinks is het belangrijk dat daar met vaart en energie uitvoering aan wordt gegeven. Daarnaast kijken we hoe we de samenwerking met de gehele raad kunnen verbeteren door nieuwe beleidsambities en een toekomstvisie op Zaanstad met de gemeenteraad als geheel te bespreken. 

Wij zitten positief en optimistisch aan tafel over de mogelijke uitkomst. Maar voor elk onderhandelingsproces geldt dat het niet klaar is voordat het klaar is. De verwachting is dat dat nog wel enkele weken in beslag zal nemen. Voordat GroenLinks een eventueel coalitieakkoord ondertekent zullen we dat natuurlijk bespreken met de leden. 

Wessel Breunesse