De inbreng die Wessel Breunesse (fractievoorzitter) heeft gedaan in het debat over de verkiezingsuitslag en de vorming van een nieuwe coalitie:

'De kiezer heeft gesproken. Tegen de achtergrond van een oorlog in Europa is het mooi dat wij in vrijheid ons kiesrecht mochten uitoefenen. Het is goed om daar in deze tijd bij stil te staan. 
En tegen die achtergrond is de lage opkomst in Zaanstad een zorg. Het is een verantwoordelijkheid van de hele gemeenteraad om in de komende periode te investeren in het vertrouwen in de politiek. Het zou goed zijn als een werkgroep uit de raad dit thema omarmt, onderzoekt en met aanbevelingen komt hoe we de brug naar de niet stemmers kunnen bouwen en oversteken. 

Dan de uitslag: hartelijke felicitaties zijn er voor de winnaars: POV, DZ, PvdA en PvdD. 
En de diversiteit heeft gewonnen. In ieder geval als het gaat om de man-vrouw verhouding in de raad. Op andere fronten valt er nog winst te boeken, maar de raad gaat voor een meerderheid uit vrouwen bestaan. Dat is een mooi resultaat waar we als GroenLinks ook graag aan hebben meegewerkt. 

De uitslag van de verkiezingen leveren wat GroenLinks betreft meerdere reflecties op.
Duidelijk is dat lokale partijen winnen: POV en DZ en ook ROSA (procentueel). De huidige coalitie heeft een meerderheid (22 zetels) behouden en wint zelfs. De verhouding tussen linkse en rechtse politiek in de gemeenteraad blijft stabiel, mede door de winst van de PvdA en PvdD. Van de coalitiepartijen winnen met name de linkse coalitiepartijen: PvdA, Rosa en GL. In totaal 4%.
Kortom, groene en linkse keuzes voor Zaanstad hebben een duidelijke stem behouden en gekregen. Afgelopen 2 jaar heeft GL in de coalitie gezeten. Het door ons gevoerde beleid is door de kiezer gesteund, het is nu tijd om de voortvarende uitvoering verder op te pakken.

Voor GroenLinks is ook duidelijk dat de POV als winnaar en grootste partij het voortouw heeft in de verkenning naar een nieuwe coalitie. Dat vinden we een logische stap en daar hebben we vertrouwen in. Dat kan de partij zelf doen of met een verkenner. Het is belangrijk alle partijen in deze raad te horen en te spreken over de bestuurlijke toekomst en dat conclusies daarvan worden gedeeld met de raad en de volgende stap bepaald kan worden. Wel is er wat ons betreft behoefte aan snelle verkenning, zodat daarna snel inhoudelijke gesprekken gevoerd kunnen worden tussen partijen die bereid zijn die gesprekken te voeren. Dus niet te lang stilstaan wie met wie wil praten. Laten we vooral gaan praten.

Een nieuwe coalitie zal links en rechts moeten verbinden. Daarmee doen we de uitslag recht.
Zaanstad verdient gezien de vele uitdagingen en vraagstukken op het gebied van betaalbaar wonen, klimaatverandering, een groene en gezonde leefomgeving en gelijke kansen een stabiele coalitie met een ruime meerderheid waarbij links en rechts in evenwicht zijn. Als dat kan met minder partijen en wethouders dan nu, dan heeft dat voor GroenLinks de voorkeur.

GroenLinks is in ieder geval bereid om met alle constateringen die zijn gedaan inhoudelijke gesprekken te voeren en wij zullen ons daarin constructief opstellen.'