Poelenburg-motie aangenomen

Dagenlang was Poelenburg de meest besproken wijk van Nederland. Diverse landelijke mediaploegen reisden naar het gemeentehuis van Zaanstad voor het ‘Poelenburg-debat’. De meeste verslaggevers waren vooral benieuwd of de motie van wantrouwen tegen burgemeester Faber het zou halen – dat was niet het geval. De GroenLinks-motie (Positief Poelenburg) om een plan van aanpak op te stellen met alle betrokken in de wijk, haalde het wel. Deze motie, hopelijk een eerste constructieve stap naar een verbetering van de situatie in Poelenburg, werd unaniem aangenomen. 

De fractie van GroenLinks is verheugd dat bijna alle partijen hun waardering uitspraken voor de motie en dat ons voorstel unaniem is aangenomen. Natuurlijk, het betekent niet dat de problemen in Poelenburg direct voorbij zijn. Maar het is ons inziens wel een eerste belangrijke stap naar een positieve ontwikkeling. Hieronder de bijdrage van GroenLinks aan het debat. De motie is als bijlage toegevoegd.

“Voorzitter, Poelenburg is geen no go-zone - en ook geen asowijk zoals een ander raadslid vandaag stelde. Geen enkele wijk in Zaanstad is een no go-zone. Met mijn zoontje van zes durf ik zonder problemen naar elke Zaanse wijk te gaan. Ook naar Poelenburg. Hij zal een ritje in de draaimolen op de Zaanse kermis spannender vinden.
Het is echter wel goed dat het onderwerp vandaag op de agenda staat – complimenten daarvoor aan collega Rot. Vooral haar positieve visie, zoals ze die uitte in de media, hebben wij gewaardeerd. Maar eigenlijk had het onderwerp al veel eerder op de agenda moeten staan. En dat is een verwijt dat wij ons allen kunnen maken. Op 17 december jl ontvingen wij als gemeenteraad een raadsinformatiebrief van het college, waarin ook geschreven werd over de problemen in Poelenburg. Geen enkele partij heeft toen het onderwerp geagendeerd. En zoals gezegd, misschien had dat wel moeten gebeuren.
Want Poelenburg is geen no go-zone, maar het is ook niet de ideale droomwijk. Al jarenlang vinden hier incidenten plaats. Ik herinner u aan de brand een paar jaar geleden in winkelcentrum de Bloemkorf. Toen groepjes jongeren hulpverleners in de weg liepen en zelfs tegenwerkten. Onacceptabel gedrag.
Al jarenlang vinden er grote en kleine incidenten plaats in Poelenburg. Ik denk dat door de vlogger, Ismael Ilgun, de wijk extra onder het vergrootglas is gelegd. Hij heeft letterlijk én figuurlijk in beeld gebracht wat zich hier ook bij tijd en wijlen afspeelt. In de vlogs werden zaken getoond die niet kunnen: dansen op een politieauto (overigens gebeurde dat dan weer niet in Poelenburg), sigarettenpeuken gooien naar een politiewagen en iemand van zijn fiets afslaan. Onacceptabel gedrag. Zaken die aangepakt en bestraft moeten worden.
Het dieptepunt was misschien wel het bedreigende bezoekje aan collega Rot en de ‘tatta-vlog’ waar college Van der Laan het zojuist over had. Ik wil graag van de portefeuillehouder horen of daar wat aan gedaan is. Of er voor beveiliging is gezorgd voor mevrouw Rot, of dat dat in ieder geval is aangeboden. Graag hoor ik daar later meer over.
Maar nogmaals: Poelenburg is geen no go-zone. En het positieve van alle media-aandacht is dat heel veel mensen zich hebben opgeworpen die van Poelenburg een betere, een mooiere wijk willen maken. Mensen mailen mij om te vertellen dat ze zich willen inzetten voor de wijk. GroenLinks is daar blij mee. We moeten ons met z’n allen inzetten om Poelenburg positief te veranderen.
Daarbij is het belangrijk om alle betrokkenen, om alle belanghebbenden, te betrekken. Ook de rotzakjes met hun zonnebrillen. Want het is ook hún wijk. Sterker nog: het is veel meer hún wijk dan van een Haagse meneer die roeptoetert over ‘tuig van de richel’, of van de pseudodeskundigen van elders in het land die het hebben over ‘straatterroristen’ of van het VVD-raadslid dat vorige week riep dat je ze eigenlijk ‘voor hun kop zou moeten slaan’. Maar het is niet alleen hún wijk, zoals zij zelf soms lijken te denken. Het is ook de wijk van de alleenstaande oma van 71, het is ook de wijk van de inspreekster van eerder op de avond, het is ook de wijk van de winkelier die met veel moeite een buurtsuper runt, het is ook de wijk van het jochie van 8 dat nog een hele toekomst voor zich heeft. Maar het is óók de wijk van de vlogger en zijn vriendjes. We kunnen deze jongens niet zomaar weggummen, zelfs al zouden we dat al willen. We kunnen ze niet wegsturen naar waar dan ook – zij horen namelijk hier… Of je dat nou leuk vindt of niet: en we zullen daarmee moeten dealen. Niet alleen voor hun toekomst, maar ook voor onze eigen toekomst en de toekomst van de wijk Poelenburg.
GroenLinks heeft een motie ingediend waarin wij oproepen zo spoedig mogelijk een plan van aanpak te maken: Poelenburg Positief! De motie draagt het college op met alle betrokkenen te gaan praten. En spelregels, kaders, op te stellen voor een positieve ontwikkeling van de wijk. Het Plan moet aangeven hoe deze positieve ontwikkeling gestut gaat worden. En het plan moet sancties bevatten voor hen die zich er niet aan houden.
Poelenburg is geen no go-zone en Poelenburg is ook geen ideale droomwijk. Maar Poelenburg is wel een wijk met potentie, met ongelooflijk veel potentie. De potentie om uit te groeien tot een positieve voorbeeldwijk. Aan ons, lokale politici, de eervolle taak om daar sturing aan te geven.”