Een structurele oplossing voor de lift bij het Stadhuisplein

Dank zij een motie van GroenLinks en andere partijen komt er een onderzoek naar een structurele oplossing voor de storingen aan lift en roltrappen op het Stadhuisplein in Zaandam. Het is onacceptabel dat het zeven weken gaat duren voordat de lift weer gebruikt kan worden. Zo belemmer je mensen met een handicap zelfstandig naar stadhuis en station te reizen. Onze motie vraagt om een gedegen onderzoek hoe het anders kan. Deze motie van GL, POV, D66, SP, PvdA en PVV is als laatste motie van het jaar unaniem aangenomen. Daar zijn we erg blij mee!

We zetten in op betere ondersteuning van mantelzorg 

Heel goed dat er ook een visie op mantelzorg is aangenomen . Hoog tijd dat er meer aandacht voor mantelzorg komt. Mensen zijn zich soms niet eens bewust dat ze mantelzorg plegen en dat er een mogelijkheid tot ondersteuning is, bijvoorbeeld door respijtzorg zodat je even op adem kunt komen. Informatie en communicatie hierover kan beter. Evenals advisering door ervaringsdeskundigen. Om dat in betere banen te leiden is er een amendement voor een mantelzorgcoördinator aangenomen, dat wij van harte mee ingediend hebben.

GroenLinks fel gekant tegen de Rotterdamwet

Ook stonden er op de agenda enkele aanpassingen aan de zogenaamde Rotterdamwet. Die wet geeft voorrang aan mensen met een inkomen boven bijstandsniveau om in Poelenburg of Peldersveld te gaan wonen. Wij en gelukkig ook ROSA, SP en de PvdD vinden dat een wet die mensen discrimineert en uitsluit. Bovendien hebben diverse onderzoeken inmiddels aangetoond dat deze wet de leefbaarheid en veiligheid niet bevordert. Ons amendement om de aanpassingen aan deze wet, die toch impliciet deze wet bevestigt is helaas niet aangenomen. Niettemin zal GroenLinks tegen deze wet blijven strijden. Wij zien weer in een fundamentele aanpak van de kwaliteit van de woningen in deze gebieden.

Fijne feestdagen en een gezellige Nieuwjaarsnacht!

Tenslotte zijn wij erg benieuwd hoe Oud en nieuw zullen verlopen. Wij hopen op een veilige nacht, zodat dit helpt om het algemeen vuurwerkverbod altijd toe te passen!

Fijne feestdagen namens GroenLinks Zaanstad