Als steunfractielid en raadslid heb ik veel portefeuilles behandeld. Op dit moment ben ik de eerst verantwoordelijke voor de portefeuilles: zorg, minimabeleid, jeugd- en ouderenzorg, sociale wijkteams, openbare ruimte, bruggen en vaarwegen, dierenwelzijn en Schiphol. Ook zet ik me al jaren in om de overlast van vuurwerk bij de jaarwisseling tegen te gaan. Tevens ben ik een van de zes raadsleden in de raad van de Vervoersregio en ben daar fractievoorzitter van GroenLinks. Tenslotte ben ik ook een van de twee Zaanse ambassadeurs van de MRA.

Ik blijf ernaar streven om Zaanstad nog groener en duurzamer te maken. Bij alle voorstellen kijk ik eerst hoe voordelig of nadelig deze zijn voor fietsers. Tevens wil ik graag betrokkenheid  blijven uitdragen bij de mensen die moeite hebben om mee te komen in deze maatschappij. Persoonlijke speerpunten zijn het behoud van groen en daarmee ook de biodiversiteit en op het sociale vlak het verminderen van eenzaamheid. Tevens wil ik meer discussie op gang brengen over het basisinkomen

“ Ik blijf ernaar streven om Zaanstad nog groener en duurzamer te maken.  ”