Onze motie met de oproep om de politie te vragen strenger te controleren op opgevoerde fatbikes en daarnaast een voorlichtingscampagne te houden om te wijzen op de gevaren van opgevoerde fatbikes unaniem aangenomen. Ook de motie waarin we vroegen om meer aandacht te hebben voor de wijze waarop we met onze burgers communiceren kon op een grote meerderheid rekenen.

Daarnaast haalden we ook een meerderheid van stemmen bij de moties die wij mede indienden voor betere OV-verbindingen met het eiland (Zaandam) en naar Zaanstad-Noord. Dat betekent dat onze regioraadsleden dit zullen gaan bepleiten bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA), de opdrachtgever van het regionaal openbaar vervoer.

#zaanstad #fatbikes #openbaarvervoer