Dienstverlening is het visitekaartje van onze stad. Voor GroenLinks speelt ons mooie stadhuis daarbij een belangrijke rol. Het zou veel meer de functie van een ontmoetingsplaats moeten krijgen. Niet alleen om gemeentezaken te regelen, maar ook om met elkaar in gesprek te raken. Het is prima dat de gemeente wil bevorderen om zaken digitaal af te handelen. Maar GroenLinks vindt dat het mogelijk moet blijven om zaken fysiek af te handelen. GroenLinks zou in de publiekshal ook graag een gastvrouw of gastheer willen zien die mensen op weg kan helpen om de juiste instantie te vinden die kan helpen. Dat voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De gemeente gaat over veel complexe zaken. De hele maatschappij is ingewikkelder geworden. Zelfredzaamheid is niet een ieder gegeven. Wanneer bewoners ergens niet uitkomen, moet de gemeente het gesprek kunnen aangaan en meedenken over oplossingen GroenLinks vindt het heel belangrijk dat alle publieke voorzieningen, fysiek of digitaal, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat dient met enige regelmaat getest te worden met ervaringsdeskundigen.

Voor de digitale benadering is de website van Zaanstad een belangrijk beginpunt, maar ook niet voor iedereen makkelijk toegankelijk. Wij zouden bijvoorbeeld graag zien dat er meer met pictogrammen gewerkt wordt, dat is voor veel mensen duidelijker.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

  1. Stel een gastvrouw/heer beschikbaar die mensen kan helpen om de juiste instantie te vinden.
  2. De gemeentelijke communicatie moet helder, persoonlijk en toegankelijk zijn door ingewikkeld taalgebruik te vermijden en gebruik te maken van symbolen en pictogrammen.
  3. Wie niet digitaal vaardig is, krijgt hulp bij de gemeentelijke dienstverlening.
  4. We testen regelmatig samen met ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor mensen met een beperking.
  5. Naast de website van Zaanstad is er nog de website buitengewoon.zaanstad.nl waar veel nuttige informatie over groen en herinrichtingsprojecten te vinden is. GroenLinks vindt dat daar meer bekendheid aan moet worden gegeven, dat spaart veel informatieverzoeken uit.
  6. Een app voor meldingen in de openbare ruimte zou zeer welkom zijn. Daarbij zou ook de stand van zaken van de melding vermeld moeten worden.
  7. GroenLinks wil klanten, bewoners en ervaringsdeskundigen nauwer betrekken en invloed geven bij de uitvoering en beoordeling van de dienstverlening
  8. GroenLinks zorgt ervoor dat de gemeente haar eigen tegenspraak en meedenkkracht organiseert: cliëntenraden, burgerpanels en mensen met een uitkering moeten vaker kunnen vertellen hoe zij de dienstverlening van ervaren.
  9. De gemeente zorgt ervoor dat alle gemeentelijke instanties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking in overeenstemming met het Verdrag voor mensen met een handicap van de Verenigde Naties.