Al mijn hele volwassen leven zet ik mij ervoor in om mijn omgeving groener, eerlijker en socialer te maken. Daarom ben ik al jaren lid van GroenLinks. Helaas is er op deze vlakken nog veel terrein te winnen – niet in de laatste plaats in Zaanstad. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld namens GroenLinks voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Na een periode op de achtergrond actief te zijn geweest binnen de partij is zo ver: ik ben beëdigd als steunfractielid voor GroenLinks in Zaanstad. 

Als steunfractielid zal ik mij bezighouden met klimaatadaptatie en duurzaamheid. Het is nog meer duidelijk geworden dat onze afhankelijkheid van olie en gas enorme problemen met zich meebrengt. De hieruit volgende uitstoot van broeikasgassen, gestegen energiekosten, en afhankelijkheid van moordlustige regimes in het buitenland leiden tot een dezelfde conclusie: het roer moet echt om. Ook in Zaanstad. 

Gelukkig is dit besef er inmiddels in onze gemeente. Er wordt druk gewerkt aan het opwekken van hernieuwbare energie en het klimaatneutraal maken van gebouwen. Maar het is nog lang niet genoeg, als we in Nederland onze klimaatdoelen op tijd willen halen, en als we van Zaanstad een gezonde leefomgeving willen maken. Niet voor niets heeft de gemeenteraad van Zaanstad de klimaatcrisis uitgeroepen. 

 

Er is dus werk aan de winkel. Ik kijk er naar uit om onze raadsleden de komende jaren bij te staan om Zaanstad een groenere en gezondere gemeente te maken.