Zaanstad, pas op je ganzen!

Al enkele jaren krijgen wij rond deze tijd het nare bericht van omwonenden dat er op het Westzijderveld ter hoogte van het politiebureau ineens veel ganzen met hun jongen verdwenen zijn. In antwoord op vragen van GroenLinks in 2017 heeft het college beloofd te onderzoeken of de overlast van ganzen wel diervriendelijk wordt bestreden. En tevens of Zaanstad invloed kan uitoefenen op de andere eigenaren in het gebied om ganzenoverlast diervriendelijk te behandelen. Bovendien liep in begin 2018 de ontheffing af voor het verbod op afschot van ganzen. Die ontheffing is inmiddels door de provincie weer verleend op 11 april 2018. Daar kan nog wel binnen zes weken een bezwaarschrift tegen ingediend worden. Daarom hebben wij samen met de Partij voor de Dieren aan het college gevraagd of zij een bezwaarschrift willen indienen tegen deze ontheffing.

Het college is daar helaas niet toe bereid. Zij vindt dat de overlast reeds op een zo diervriendelijk mogelijke manier wordt aangepakt en dat het voor de veiligheid van het vliegverkeer noodzakelijk kan zijn om ganzen af te schieten als zij in te grote hoeveelheden voorkomen. GroenLinks wil allerminst de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar brengen, maar betreurt wel dat het college niet de extra stap zet om het diervriendelijke beleid van Zaanstad sterker uit te dragen bij de provincie. Er zijn namelijk nog wel degelijk andere methoden zoals radartechnieken, vogeldetectiesystemen, foerageermogelijkheden beperken en geen aanleg van broedgebieden.

Voorlopig is het nu een pas op de plaats omdat de ontheffing verleend is tot 2024. GroenLinks zal echter alle ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten houden en bij nieuwe ontwikkelingen dit onderwerp zeker weer aan de orde stellen!

Romkje Mathkor