streamingsdiensten
streamingsdiensten

Zaanse raad vergadert weer, maar nu digitaal!

Als Zaanse raad beginnen we met digitaal te vergaderen vanwege het Corona virus. Voor het eerst op 9 april. U kunt de veraderingen digitaal volgen via de website van de Gemeenteraad van Zaanstad

Het gaat ondermeer over het Zaans Mobiliteitsplan en hoe de gemeente omgaat met de maatschappeljke gevolgen van het Corona Virus

De gemeente heeft technische presentaties gemaakt, die je via Youtube kan nakijken. Bijvoorbeeld die over het mobiliteitsplan.

Spoedwet digitale Besluitvorming

De Eerste Kamer heeft op 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen