Nu al is het Hembrugterrein een favoriete plek voor veel Zaankanters. Voor deze prachtige plek is een masterplan woningbouw opgesteld, gericht om dat wat nu zo aantrekkelijk is te versterken, zodat bezoekers er graag komen en de bewoners er een mooi thuis hebben. Een leefbaar thuis, doordat het een autoluwe wijk wordt waar fietsers en voetgangers ruimte krijgen. Na veel spannende momenten en teleurstellingen heeft de gemeenteraad van Zaanstad het masterplan goedgekeurd.

Er is een grote behoefte aan woningen in Nederland en in Zaanstad is dat ook duidelijk te merken. Daarom hoort bij dit plan ook een flink aantal woningen met een gevarieerd aanbod: er zullen een tiental hogere appartementencomplexen komen, maar er wordt straks ook gewoond in oude bunkers en opslagruimtes in het gedeelte dat De Enclave gaat heten. En het Hembrugterrein wordt een gemengde wijk, met kleinschalige bedrijvigheid dicht bij de woonhuizen.

Het bos wordt een groen monument in de wijk met historische en natuurlijke waarde. Het oorspronkelijke plofbos, in het verleden aangelegd om de klap van een eventuele ontploffing op te vangen, is een bijzonder stukje natuur, waar de begroeiing zich zonder bemoeienis heeft kunnen ontwikkelen. Het zou mooi zijn om wat daar is ontstaan, ook te behouden.

Een mooi masterplan! We kijken dan ook met belangstelling naar hoe het wordt uitgewerkt – hoe zullen planten en dieren tussen de huizen een kans krijgen? Op welke manier wordt het oorspronkelijke bos beschermd, en hoe toegankelijk wordt het voor bewoners? Hoe komt het historische verhaal van het Hem tot uitdrukking in de open ruimtes en gebouwen?

Combineren van geschiedenis, natuur, evenementen, bedrijven en wonen, in één wijk, wordt een uitdagende puzzel. Maar uitdagingen gaan we in Zaanstad niet uit de weg!