Week van de eenzaamheid

Op het ogenbik is het weer de week van de eenzaamheid. Niet dat eenzaamheid in een week opgelost kan worden, maar het is wel goed dat er even speciale aandacht voor is. Zelfs in de Troonrede kwam  een passage voor over eenzaamheid bij ouderen. Eenzaamheid komt echter niet alleen voor bij ouderen maar bij alle leeftijdsgroepen.  Ouderen zijn wel meer kwetsbaar. Eenzaamheid is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen. Maar wat kunnen we er aan doen? Lastig, want voor iedereen kan de oplossing anders zijn.

Op het ogenbik is het weer de week van de eenzaamheid. Niet dat eenzaamheid in een week opgelost kan worden, maar het is wel goed dat er even speciale aandacht voor is. Zelfs in de Troonrede kwam  een passage voor over eenzaamheid bij ouderen. Eenzaamheid komt echter niet alleen voor bij ouderen maar bij alle leeftijdsgroepen.  Ouderen zijn wel meer kwetsbaar. Eenzaamheid is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen. Maar wat kunnen we er aan doen? Lastig, want voor iedereen kan de oplossing anders zijn. Heel belangrijk is dat je een netwerk opbouwt in je omgeving, zodat er mensen zijn op wie je terug kunt vallen. Ook dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want een netwerk opbouwen is nu juist iets wat eenzame mensen slecht afgaat.

En hoe bereik je uiteindelijk de groep van mensen  die nauwelijks contacten (meer) heeft? Een nieuwe ontwikkeling is dat kassières in supermarkten ingeschakeld worden als ze signalen van eenzaamheid vermoeden. Tenslotte  heeft iedereen boodschappen nodig. Het helpt ook dat er steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp. Dat doorbreekt het taboe zodat er minder schaamte is om toe te geven dat je eenzaam bent.

In Krommenie is er vorig jaar een pilot gehouden over eenzaamheid. Daar kwam niet een onmiddellijke remedie uit. Wel bleek dat er veel verenigingen en groepen zijn die van elkaars bestaan niet weten. Betere samenwerking van al die clubs is nog een schone taak. Daarbij moeten we oppassen dat we niet alleen over eenzame mensen spreken, maar ze ook zelf er bij betrekken. In sommige gemeenten is ingevoerd dat alle ouderen ouder dan 75 jaar bezocht worden. Dat kan soms een eerste stap betekenen om iemand uit zijn isolement te halen.

GroenLinks vraagt al jaren aandacht voor het probleem van eenzaamheid. Gelukkig wordt dit punt nu in de politiek ook breed opgepakt. Meer over eenzaamheid is te lezen op www.samentegeneenzaamheid.nl

Romkje Mathkor