Waterschappen zorgen voor schoon water en heel belangrijk: zij zorgen er ook voor dat wij droge voeten houden. Zeker met de klimaatverandering en de daardoor steeds vaker voorkomende wateroverlast is de rol van de waterschappen cruciaal. Op 18 maart a.s. wanneer wij naar de stembus mogen voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunnen wij in onze omgeving ook een stem uitbrengen voor een nieuw bestuur van het Hollands Noorderkwartier.

GroenLinks adviseert een stem uit te brengen op Water Natuurlijk. Hun speerpunten zijn o.a.

  • Schoon en gezond water voor en veilige woonomgeving
  • Natuurontwikkeling een kans geven en een duurzamer inrichting van het watersysteem
  • Rekening houden met klimaatverandering
  • Tegengaan van onoordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het volledige programma van Water Natuurlijk voor het Hollands Noorderkwartier is bijgevoegd. Mocht je nog twijfels hebben, er is een ook stemwijzer voor de waterschappen op kieskompas.nl

Er gaan ook stemmen op om de waterschappen samen te voegen met de provincies. Ik heb daar mijn twijfels over. Watervoorziening is van levensbelang en dient te allen tijde veilig gesteld worden. Denk daarbij ook aan gescheiden rioolsystemen waardoor veel water bespaard kan blijven. En waterberging dient ook een voortdurend aandachtspunt bij aanleg van nieuwe wijken te zijn. Dit alles nog afgezien van de al genoemde wateroverlast zoals wij die ook in Zaanstad afgelopen zomer ervaren hebben.

Waterhuishouding vergt kortom expertise en of die in goede handen is bij de carrièrepolitici die nu in de Staten gekozen worden? Daar kan je vraagtekens bij zetten.

Romkje Mathkor