Vragen & antwoorden over referendum

Aanstaande woensdag (20 juni 2018) is er in Zaanstad een referendum over het Cultuurcluster. De vraag voor het referendum is: ‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?’ In aanloop naar het referendum wordt volop campagne gevoerd door zowel voorstanders als tegenstanders. De informatie is niet altijd neutraal en volledig en er spelen bij inwoners nog veel vragen. Hieronder zullen wij in de vorm van vraag en antwoord de meest voorkomende misverstanden de wereld uit helpen. Voor verdere informatie verwijzen we verder graag naar referendum.zaanstad.nl.

Waarom is het Cultuurcluster een goed idee?
Zaanstad presteert heel matig op cultureel gebied. Wij denken dat de bouw van een professionele culturele voorziening een positieve bijdrage kan leveren. De plek naast het station is goed bereikbaar voor iedereen en het gebouw kan een iconische uitstraling krijgen. We vinden dat er op cultureel gebied zeker voor jongeren op dit moment weinig te doen is in Zaanstad. Wij vinden het onze taak om niet alleen aan onze eigen culturele behoeften te denken, maar ook aan die van onze kinderen en toekomstige inwoners van Zaanstad.

Zijn de plannen voor een Cultuurcluster slecht voor de spreiding van cultuur?
Nee. Behalve Zaanradio/RTVZaanstreek, zijn alle organisaties die ernaartoe verhuizen op dit moment in Zaandam gevestigd. Als de plannen doorgaan, verhuizen ze naar een veel beter bereikbare locatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er culturele activiteiten blijven plaatsvinden in de rest van Zaanstad. Wij zijn bijvoorbeeld voor een klein Cultuurhuis als onderdeel van De Pelikaan, en voor een soort culturele dependance in Wormerveer.

Heeft een cultuurcluster in Zaandam wel kans van slagen?
Wij denken van wel. De locatie is goed bereikbaar en zal daarom vast veel bezoekers trekken. Door verschillende culturele instanties bij elkaar in een gebouw te plaatsen, zullen ze elkaar versterken en van elkaars succes profiteren. Wij denken dat dit voor gezellige reuring in het centrum van Zaandam zal zorgen.

Gaat het referendum over een ja of nee tegen het Cultuurcluster?
In het raadsbesluit waarover het referendum gaat, stelt de gemeenteraad extra geld beschikbaar voor de bouw van het cultuurcluster. Met je stem geef je aan of je het wel of niet eens bent met dat raadsbesluit. Omdat het cultuurcluster zonder dat geld niet gebouwd kan worden, stem je indirect voor of tegen de bouw van het cultuurcluster.

Wanneer is de uitslag van het referendum geldig?
De uitslag van het referendum is geldig als 30% van de kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad voor of tegen heeft gestemd. Dat betekent dat ongeveer 40.000 inwoners van Zaanstad voor, of ongeveer 40.000 inwoners van Zaanstad tegen moeten stemmen, om een geldige uitslag op te leveren. Ook bij een geldige uitslag, blijft het een advies aan de gemeenteraad. Dat betekent dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om te beslissen of zij het advies volgen of niet.

Hoeveel kost de bouw van een eventueel cultuurcluster?
De gemeenteraad heeft momenteel circa 36 miljoen gereserveerd voor de bouw van het cultuurcluster. Wanneer de bouw doorgaat, zal er ook een fietsenstalling en een spooroverbouwing worden gerealiseerd, zodat het fietsverkeer van het centrum naar Westerwatering kan, en vice versa.

Wat gebeurt er met het gereserveerde geld als het Cultuurcluster niet doorgaat?
De 35,9 miljoen die nu gereserveerd is voor het Cultuurhuis, vloeit dan terug naar de algemene middelen. De nieuwe gemeenteraad besluit dan wat er met het geld gaat gebeuren. Het is allerminst gezegd dat het bedrag aan cultuur besteed zal worden. Als het cultuurcluster niet doorgaat, kost dat de gemeente in ieder geval 4 miljoen euro aan diverse voorbereidingskosten.

Verdwijnt De Fabriek als het Cultuurcluster er komt?
Nee. Op dit moment zit er een maatschappelijke bestemming op het gebouw. De kans is groot dat de horecagelegenheid in De Fabriek blijft en het mogelijk wordt omgevormd tot een cultureel centrum of debatcentrum. Ook bestaat de mogelijkheid dat er een zelfstandig filmhuis gevestigd blijft.

Klopt het dat de Groote Weiver weg moet vanwege het Cultuurcluster?
Zeker niet! Het klopt dat de Groote Weiver waarschijnlijk moet verhuizen. Dat heeft o.a. te maken met de grote woningbouwambities van Zaanstad. Vanaf het begin af aan is al duidelijk dat de Groote Weiver niet voor altijd op deze plek kan blijven. Het is aan het nieuwe college om ervoor te zorgen dat de Groote Weiver een nieuwe plek krijgt - en dat het cultuuraanbod in Zaanstad noord gewaarborgd blijft. De toekomst van en de ontwikkelingen rondom de Groote Weiver staan volledig los van het wel of niet doorgaan van het cultuurcluster.

Worden culturele organisaties gedwongen om te verhuizen?
Nee. Er is de afgelopen jaren voortdurend en intensief overlegd met de culturele organisaties. In eerste instantie was er weerstand tegen de nieuwbouw, maar inmiddels zijn de organisaties enthousiast om te verhuizen. Zij behouden hun subsidies en de gemeente dekt de exploitatielasten van het Cultuurcluster. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook vrijwilligers zijn die het niet zien zitten, maar iedere verandering roept ook weerstand op.

De meeste culturele organisaties zijn toch al prima gehuisvest?
Nee, daar zijn wij het niet mee eens. Veel van de huidige locaties hebben te kampen met vele miljoenen aan achterstallig onderhoud. Wanneer het Cultuurcluster niet doorgaat, zal de gemeente dus sowieso enkele miljoenen euro's moeten investeren in de oude panden.

Kunnen we niet alleen de Bullekerk verbouwen tot poppodium?
De Bullekerk vinden wij ongeschikt als poppodium. Het kost al snel 10 tot 15 miljoen om het gebouw te verbouwen tot poppodium, en dan is de kerk nog steeds niet op een centrale plek gelegen. Slechte OV-verbindingen, nauwelijks parkeerruimte voor fietsen en/of auto's, slecht bereikbaar voor mensen buiten Zaandam. Niet doen dus.