Vraagtekens evenementenbeleid

Vorig jaar is het nieuwe evenementen-subsidiebeleid vastgesteld. GroenLinks was daar als een van de weinige partijen uitgesproken negatief over. De afgelopen tijd klinkt er vanuit alle hoeken kritiek op het beleid. Organisatoren ontvangen plotseling geen subsidie meer of veel minder dan verwacht. Het gevolg is dat evenementen verdwijnen of in hun voortbestaan worden bedreigd. GroenLinks heeft daar vragen over gesteld, die deze week beantwoord zijn.

Wethouder Dick Emmer (D66) heeft vorig jaar het marketingaspect benadrukt. Het lijkt er nu inderdaad op dat het belangrijker is dat de Zaanstreek ‘vermarkt’ wordt dan dat eigen bewoners worden ‘vermaakt’. Er zijn opmerkelijke keuzes gemaakt door het Adviespanel dat de subsidies verdeelt. In de media lieten diverse organisatoren hun ongenoegen al blijken. Evenementen die al jaren een begrip zijn in de Zaanstreek, kwamen dit jaar plotseling niet voor subsidie in aanmerking of voor een veel lager bedrag. Terwijl nieuwe organisatoren beloond worden met maar liefst 20 duizend en zelfs 60 duizend euro!

Niet transparant
Organisatoren lieten ons weten dat zij pas heel laat (in februari) een uitspraak op de subsidieaanvraag hebben ontvangen. De uitspraak was ook niet gemotiveerd, maar liet alleen de puntentelling zien. Ook voor de gemeenteraad is het niet inzichtelijk waarom tot een bepaald oordeel is gekomen. Waarom ontvangt een nieuw evenement (waarvan wij nog geen enkel voorstel hebben gezien) meer dan 20% (!!!) van het totale subsidiebedrag? En waarom ontvangt een evenement dat al jaren vele toeschouwers trekt, plotseling geen cent meer? GroenLinks wil deze keuzes gemotiveerd zien, GroenLinks wil het beleid nu alvast evalueren. Maar het college vindt dat vooralsnog onnodig.

Marketing
Volgens het nieuwe evenementenbeleid en de toelichting die de wethouder vorig jaar gaf, moet een evenement vooral een marketingfunctie vervullen. Een evenement moet Zaanstad positief op de kaart zetten en publiek van buiten de stadsgrenzen trekken. GroenLinks meent dat dat geen goed uitgangspunt is. Zorg er eerst voor dat evenementen leuk en interessant zijn voor de eigen inwoners. De succesvolle evenementen zorgen er dan automatisch wel voor dat Zaanstad positief op de kaart wordt gezet én dat mensen van buiten de stad worden getrokken.

Opplussen
‘De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de begroting van het evenement,’ zo antwoordt het college op onze vragen. Er wordt niet gekeken naar wat financieel daadwerkelijk nodig is om een evenement te laten slagen, maar naar het bedrag dat aangevraagd wordt. En feit is dat (vanwege het criteriumsysteem) geen enkele organisator het volledige bedrag ontvangt dat is aangevraagd. En dat zal tot ongewenste effecten leiden. Subsidie-aanvragers zullen ofwel steevast tekort komen en eigen middelen bij moeten leggen om hun evenement te laten slagen, of ze zullen hun begroting opplussen om wél aan het bedrag te komen dat feitelijk nodig is.

Continuïteit
Een goed evenementenbeleid moet zich richten op continuïteit. Organisaties moeten tijdig op de hoogte worden gebracht of er subsidie wordt verstrekt of niet. Zelfs succesvolle evenementen als de Kinderboekenmarkt horen nu pas in een laat stadium of en hoeveel subsidie ze ontvangen. Gelukkig is dat evenement voorlopig gered dankzij de Stichting Zaanse Schans. De gemeente heeft laten weten dat ze de organisatie heeft ‘uitgenodigd om een meerjarenplan op te stellen’. Wij vinden dat ‘uitnodigen’ erg mager. Een gemeentebestuur dat waarde hecht aan cultuur én een cultuurvisie heeft, moet zelf de regie nemen om waardevolle evenementen voor langere tijd zekerheid te geven en een kwalitatief goed cultureel aanbod te waarborgen!