Begin 2018 diende GroenLinks samen een aantal raadsfracties (Partij voor de Dieren en SP) een agenda-initiatief in voor het behoud van bomen. Een van de initiatieven was het onderzoeken op welke manier de vergunningsplicht voor het kappen van bomen verruimd kon worden. Eigenaren van percelen die op de gebiedenkaart van Zaanstad staan, moeten voortaan een vergunning aanvragen als zij bomen willen kappen.

Bomen zijn van levensbelang en van grote toegevoegde waarde voor ons allemaal. Bomen zorgen voor verkoeling, voor zuurstof, betere luchtkwaliteit en het afvangen van fijnstof.

Gebiedenkaart met aanduiding vergunningsplicht
Op de gebiedenkaart staan de percelen aangegeven met grote hoeveelheden bomen. Dit zijn onder meer terreinen van Staatsbosbeheer, ProRail en Provincie Noord-Holland. Maar ook de openbare plekken als schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. En natuurgebieden in de polder Westzaan en de Kalverpolder. Voor het dunnen van bomen geldt op deze gemarkeerde terreinen een meldplicht.

Sancties bij niet aanvragen vergunning
Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen op de gebiedenkaart besluiten te kappen zonder vergunning, wordt een herplantplicht opgelegd. Als herplanten niet mogelijk is, moet een boete betaald worden.