Verbeterde afvalinzameling

GroenLinks heeft voor het nieuwe afvalbeleid gestemd. Het grondstoffenplan is gebaseerd op een ‘omgekeerd systeem’ dat afvalscheiding stimuleert. Gescheiden afval wordt opgehaald, restafval moet je voortaan zelf wegbrengen. Bij andere gemeenten blijkt dat hierdoor een betere scheiding plaatsvindt. GroenLinks had wel enkele kritiekpunten en probeerde door middel van een paar moties het plan nog wat aan te scherpen.

Wanneer je minder restafval wilt overhouden, is het logisch om te beginnen bij het kleiner maken van de afvalstroom. Je kunt beginnen met het terugdringen van het ongevraagd drukwerk. Op dit moment ontvangen huishoudens (zonder sticker) jaarlijks zo’n 36 kilo papier. Daarvan belandt circa 24 kilo in het restafval van de grijze container. Dit oud papier is lastig terug te winnen en gaat daardoor voor recycling verloren. Wij stelden voor dat de standaardsituatie ja/nee wordt. Huishoudens ontvangen dan standaard de lokale krantjes (met daarin mededelingen van de gemeente), maar dienen een ja/ja-sticker aan te schaffen als ze ook het reclamedrukwerk willen ontvangen. Het is trouwens ook heel makkelijk (en veel milieuvriendelijker) om deze folders digitaal via je telefoon of iPad te ontvangen. De reclamefolderindustrie is zo krachtig dat er in Amsterdam een juridische procedure loopt over dit nieuwe systeem en dat de meeste Zaanse partijen (behalve de SP en ZIP) niet voor de motie durfden te stemmen.

Tientje van Emmer
Wat wel van de baan is, is het tientje van Emmer. De wethouder wilde graag dat je voor het ophalen van grofvuil voortaan tien euro betaalt. De meerderheid van de gemeenteraad vond dit geen goed idee. Het tientje kan afvaldumpingen in de hand werken en er bovendien voor zorgen dat mensen hun grofvuil dan liever met het restafval meegeven. Scheiden moet je niet onaantrekkelijk maken door het financieel te belasten.

OPK
Veel scholen, verenigingen en (sport)clubs verliezen een inkomstenbron door het nieuwe grondstoffenbeleid. Zij mogen niet langer oud papier en karton inzamelen. Dat recht is voortaan voorbehouden aan een handje vol grotere organisaties die het tegen een laag tarief bij HVC inleveren. De gehele oppositie (behalve ROSA) was hier tegen. Het is jammer dat dit inzamelen vanaf volgend jaar niet meer mogelijk is, want voor veel kleine organisaties zorgen de OPK-opbrengsten nou juist voor de leuke extraatjes. Desalniettemin hebben we voor het totale grondstoffenplan gestemd, want we denken zeker dat het de afvalscheiding gaat stimuleren.