Veel meldingen vuurwerkoverlast

Sinds het kerstweekend zijn er tientallen meldingen over vuurwerkoverlast binnengekomen in Zaanstad. De meldingen komen uit alle wijken van de stad. Vooral Assendelft en Zaandam spannen de kroon. De meeste meldingen gaan over harde knallen van vuurwerkbommen en andere geluidsoverlast. Een kleiner deel van de klachten gaat over gevaarlijke situaties op straat en vuurwerkschade.

Opvallend veel meldingen gaan over het effect van vuurwerk op huisdieren. Ouderen durven soms dagenlang niet hun huis uit. En ook iemand met een hulphond is door het vuurwerk dagenlang aan huis gekluisterd. “Mijn hond en ik zijn doodsbang voor het vuurwerk,” meldt een bewoonster uit Zaandam Zuid aan het meldpunt. Verder zijn er diverse meldingen van vuurwerkvandalisme. “Onbegrijpelijk dat hier niet tegen opgetreden wordt,” meldt een bewoner van Koog aan de Zaan. Er wordt vaak gemeld dat kinderen met vuurwerk stunten en op diverse plekken (onder andere Zaandijk en Assendelft) wordt nu al behoorlijk veel vuurwerkschade en ontzettend veel vuurwerkafval gemeld.
Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is op eerste kerstdag geopend, voor het zesde jaar op rij. Het is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. “Met het meldpunt brengen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld,” zegt Paul Laport van GroenLinks Zaanstad. “Het aantal meldingen is weer hoog dit jaar. En de overlast groot. We gebruiken de informatie van het meldpunt om voorstellen te doen om de vuurwerkoverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld door vuurwerkvrijezones in te stellen op plekken met veel overlast.”
GroenLinks zet zich in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staan we inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.