Het college van B&W wil graag de functie van het Hembrugterrein wijzigen. Een paar jaar geleden werd er alleen voorzichtig gedacht aan kleinschalige woningbouw. Vorig jaar ontstond het plan om 1/3 van de beschikbare vierkante meters voor woningen te bestemmen. Het meest recente plan mikt op een verdubbeling: 2/3 van de vierkante meters mag voor woningen worden bestemd. Dat betekent dat het aantal woningen al snel kan oplopen tot duizend of meer. GroenLinks heeft van het begin af aan een kritische houding aangenomen tegen deze plannen. Het Hembrugterrein is veel te uniek om door projectontwikkelaars te laten verpesten! 

Zes jaar geleden werd er een Beeldkwaliteitsplan voor het Hembrugterrein gepresenteerd. De hele raad was daar juichend enthousiast over. De oude monumenten zouden in oude glorie hersteld worden. En de unieke flora en fauna op het terrein zouden behouden blijven. Er zou ruimte worden gegeven aan kleine (creatieve) bedrijvigheid en voor sfeervolle horecavoorzieningen. En heel misschien, in de verre toekomst, zou er gekeken kunnen worden of woningbouw mogelijk is op het terrein.

1000 woningen
Een jaar geleden volgde er een nieuw B&W-voorstel. Dit nieuwe plan bood ruimte voor vijfhonderd woningen, waaronder hoge woontorens aan de randen van het gebied. GroenLinks heeft daar tegen gestemd. Twee weken geleden werd er alweer een nieuw plan voor het Hembrugterrein gepresenteerd. Nu wordt er gedacht aan een verdubbeling van de woningbouw. De belangrijkste reden? De eigenaar van het terrein (het Rijksvastgoedbedrijf) wil de grond verkopen en dat gaat makkelijker als het gebied een ruimere woonbestemming heeft. Ontwikkelaars zullen immers meer interesse hebben in een terrein waarop grootschalige woningbouw kan plaatsvinden.

Uniek terrein
GroenLinks vindt het Hembrugterrein veel te bijzonder om tot woonwijk te laten transformeren. Op het terrein staan tientallen monumenten, het geheel heeft minstens zoveel potentie als het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Ook leven en groeien er diverse beschermde dieren en planten in het Kleibos. De afgelopen tijd hebben verontruste omwonenden ons meermalen benaderd omdat er op grote schaal bomen worden gekapt. Ook schijnt er al een complete reigerkolonie te zijn verdwenen vanwege de bouwwerkzaamheden. Wij hebben vragen gesteld en doen ook in de gemeenteraad ons uiterste best om de unieke en mysterieuze sfeer van het terrein te behouden. Maar hoe lang blijft die sfeer nog bestaan, als dit college z’n gang mag blijven gaan? Wij vrezen dat langzaam alle unieke kwaliteiten van het terrein verloren zullen gaan.

Lege huls
Tijdens de raadsvergadering op 13 oktober verbaasden PvdA en ROSA de rest van de gemeenteraad met een vreemd amendement (dat nauwelijks steun kreeg). De partijen stelden dat ze akkoord gaan met de bouw van 1000 woningen, maar dat ze wel willen horen wat de effecten zijn van de woningbouw. Volgens GroenLinks een amendement voor de bühne. En ook VVD-wethouder Straat vond het voorstel een lege huls: hij had al eerder aangegeven dat hij de raad zal meedelen wat de effecten zijn voor de monumenten en het kleibos. Beide partijen suggereren dat ze zich hard maken voor het behoud van (de flora en fauna op) het monumentale Hembrugterrein, maar in werkelijkheid stemden ze tegelijkertijd in met de bouw van 1000 woningen op dit unieke terrein. Hierdoor wordt de unieke sfeer van het Hembrugterrein nog meer in gevaar gebracht. Met name van ROSA (meestal onze trouwe partner in de strijd om natuurbehoud) vinden wij deze stellingname verontrustend, onbegrijpelijk en zeer teleurstellend.

* NB: Behalve ROSA hebben alle oppositiepartijen tégen de nieuwe plannen voor het Hembrugterrein gestemd.