Nogal verwarrende krantenkoppen de afgelopen dagen. Op zaterdag 21 april berichtte NH Dagblad: ‘GroenLinks wil niet zonder ROSA’ en op maandag 23 april: ‘GroenLinks houdt deur naar coalitie flink open’. Belangrijk om helderheid te verschaffen over ons perspectief.

Op 10 april mochten de onderhandelaars (Wessel Breunesse en Paul Laport) van GroenLinks Zaanstad voor de eerste keer aanschuiven bij de verkenners die door de VVD waren aangesteld. Tijdens dit gesprek hebben wij aangegeven dat het groene, sociale geluid in een nieuwe coalitie duidelijk hoorbaar moet zijn. Ook hebben we onze coalitievoorkeur aangegeven en ons voorbehoud ten opzichte van sommige partijen. Enkele dagen later werd er verslag uitgebracht door de verkenners, waarin werd geconcludeerd dat er zeven partijen in aanmerking komen voor de coalitievorming. In volgorde van grootte: VVD (6), POV (4), ROSA (4), PvdA (4), D66 (3), GroenLinks (3) en CDA (2). De verkenners concludeerden dat al deze partijen bereid zijn om in een coalitie te treden, maar dat er voorbehouden waren ten opzichte van ROSA en POV.

Hierna hebben de verkenners afzonderlijke gesprekken gevoerd met ROSA en POV. Er werd geconcludeerd dat van de zeven partijen ROSA moest afvallen. De VVD heeft vervolgens 6 partijen uitgenodigd voor inhoudelijke formatiegesprekken: VVD, POV, CDA, D66, PvdA en GroenLinks. Op die uitnodiging zijn wij niet ingegaan om drie redenen: 1) Er zijn nauwelijks inhoudelijke argumenten gegeven waarom ROSA zou moeten afvallen; 2) Onze twijfels ten opzichte van de POV (stijl en inhoud) zijn onvoldoende weggenomen; 3) De voorgestelde zespartijencombinatie vinden wij niet evenwichtig genoeg, het groene, sociale geluid komt daarin onvoldoende tot z’n recht.

Nadat we dit kenbaar hebben gemaakt, zijn we uitgenodigd om in gesprek te gaan met de VVD. In een prettig en constructief gesprek op zaterdag 21 april hebben we deze drie argumenten nogmaals naar voren gebracht. Ook hebben we duidelijk gemaakt dat we een voorkeur hebben voor samenwerking met ROSA, maar dit niet als voorwaarde zien. Zoals in het NH Dagblad staat: ‘we houden geen handjes vast met ROSA’. Maar voor de duidelijkheid: hun programma biedt veel aanknopingspunten voor een stevig groen en sociaal geluid in de coalitie.

De conclusie van de VVD en GroenLinks was om gezamenlijk de handschoen op te pakken en het proces vlot te trekken. Zij houden de lead met hun informateur Eric van der Burg (demissionair wethouder in Amsterdam), maar wij leveren ook een eigen informateur aan: Zita Pels (GL-statenlid in Noord-Holland). Van der Burg en Pels kennen bovenstaande overwegingen van ons, en nemen die mee tijdens hun gesprekken. De komende dagen praten zij met (combinaties van) verschillende partijen om tot een politiek evenwichtige partijencombinatie te komen die recht doet aan de verkiezingsuitslag van 21 maart. Wij hebben vertrouwen in een positieve uitslag en houden je ervan op de hoogte.