Uitstel voor De Sluis

Een uur van tevoren was het al druk op het stadhuisplein. Veel belangstellenden waren naar de raadsvergadering van dinsdag 13 november gekomen. Om acht uur zat de raadszaal vol, elke zitplaats was gevuld. Tientallen nieuwkomers en vrijwilligers van De Sluis waren naar het gemeentehuis gekomen om het debat te volgen. Vol interesse werd het debat gevolgd waarvoor GroenLinks het initiatief had genomen.

De Sluis is ontstaan uit het vrijwilligersinitiatief dat ontstond toen er in 2015 een noodopvang in het Burgemeester In ’t Veldpark werd geopend. Honderden vrijwilligers meldden zich destijds aan om te helpen bij het geven van lessen Nederlands aan met name gevluchte Syriërs. Toen de noodopvang werd opgeheven, is het vrijwilligersinitiatief gebleven. Eerst op het Hembrugterrein, daarna in de Achtersluispolder en sinds twee jaar in de Slachthuisbuurt. Wekelijks komen honderden nieuwkomers hier taallessen volgen. Deze lessen worden gegeven door tientallen vrijwilligers die ook op andere manieren nieuwe Nederlanders ondersteunen bij het integratieproces in de samenleving.

Veel steun voor GL-motie
Nu staat het voortbestaan van de vrijwilligerslocatie echter op het spel. Het college wil hun taken onderbrengen bij Vluchtelingenwerk en daar waren vrijwilligers en nieuwkomers het duidelijk mee oneens. GroenLinks heeft tijdens de begrotingsbehandeling geprobeerd het voortbestaan van De Sluis veilig te stellen. De motie kreeg veel steun. Behalve de PVV en POV steunden alle oppositiepartijen de motie. Van de coalitiepartijen kwam er helaas geen steun. Met name de linkse coalitiepartijen (PvdA, Rosa, CU) spraken wél hun steun uit voor De Sluis, maar geen enkel raadslid van die partijen durfde onze motie te steunen.

Positief resultaat
Uiteindelijk heeft het debat nog wel iets positiefs opgeleverd: drie maanden uitstel. Wij zullen in die periode de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen dat het college alsnog geld zal vrijmaken voor De Sluis. GroenLinks is ervan overtuigd dat het vrijwilligersinitiatief een belangrijke rol speelt bij de integratie van nieuwkomers in onze Zaanse samenleving. Dat werd nog eens bevestigd door de vele bedankmailtjes die we daags na de vergadering ontvingen van vrijwilligers en nieuwkomers. 

Bijgevoegd de motie "Behoud De Sluis" die wij indienden samen met de SP, PvdD, DZ en Denk.