Stop seksuele intimidatie

Samen met de PvdA heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college van B&W over seksuele intimidatie. Met name intimidatie in de sport en de Zaanse openbare ruimte. We zouden het een goed idee vinden als Zaanstad zich aansluit bij het project Safe Streets. 

 

Dagelijks worden diverse mensen in de Nederlandse samenleving geconfonteerd met (seksueel) intimiderend gedrag. Dat is zeer onwenselijk.

Het blijft vaak niet bij het ervaren van vervelende of kwetsende opmerkingen, maar het gaat vaak veel verder. Slachtoffers voelen zich daardoor minder veilig op straat. Zij mijden bepaalde locaties en soms ook het openbaar vervoer, om te voorkomen met intimidaties in contact te komen. GroenLinks en PvdA vinden het een zeer slechte zaak als mensen de straat als een bedreigende, vijandige omgeving ervaren. Daar moet de overheid iets aan doen. 

Door bewustwordingscampagnes kan al veel voorlichting worden gegeven. Bijvoorbeeld tijdens de opvoeding en in het onderwijs.

Iedereen moet zichzelf veilig kunnen voelen op straat. Het is onacceptabel dat vrouwen worden beledigd of gekwetst (datzelfde geldt overigens voor homo's, biseksuelen en transgenders). In de wetgeving bestaat al een verbod op seksuele intimidatie: de Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt seksuele intimidatie in het kader van het voorkomen van discriminatie. In het Burgerlijk wetboek staan verbodsbepalingen in het kader van het voorkomen van seksuele intimidatie op het werk. Een dergelijk verbod zorgt er echter nog niet voor dat iedereen zich ook daadwerkelijk veilig voelt op straat, de sportvereniging of de werkvloer. Daar is nog een wereld te winnen!

We vinden het een goed idee als Zaanstad zich aansluit bij het project Safe Streets van de UN. In de bijlage is daar meer informatie over te lezen.

In de andere bijlage staan de vragen aan het college. We zijn zeer benieuwd naar de antwoorden.