Het goede nieuws is nu dat Olam verplicht is om met de best beschikbare technieken de uitstoot van ammoniak drastisch aan te pakken. Het bedrijf beweert hiermee een vermindering van tachtig procent te halen. Dat is veel, als het lukt. Want hoewel maatregelen verplicht zijn, is met de nieuwe vergunning nog steeds heel veel uitstoot mogelijk. Het college vertrouwt op de effectiviteit van de harde afspraken die nu met Olam gemaakt zijn. Voor GroenLinks Zaanstad telt de echte verbetering in de uitstoot van ammoniak. Nieuwe technieken voor de productie van chocola moeten beoordeeld worden op werkelijke effect voor de gezondheid van mensen die rond deze enorme fabrieken wonen, en op de effecten voor natuurgebieden. Daarom blijven we de ontwikkeling bij Olam kritisch volgen. De beloofde doelen moeten< ook gehaald worden. Voor natuur maar ook de bouwsector is het belangrijk dat de uitstoot van stikstof echt omlaag gaat, en niet alleen maar op niveau blijft. We merken Nederland dat natuurbescherming, wanneer je het verwaarloost, ons allemaal beïnvloedt, en daarom onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is