De landelijke kopstukken zijn niet van de buis te slaan. Zeker, de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer is erg belangrijk voor het voortbestaan van dit kabinet en veel goeds heeft dit kabinet niet voorgebracht. Maar laten we niet vergeten dat we op 18 maart ook naar de stembus gaan voor een nieuw provinciebestuur! En juist in de provincie wordt beslist over zaken die  wij als GroenLinks erg belangrijk vinden.

De provincie beslist over ruimtelijke ordening en daarmee over meer groene natuur en recreatie. De provincie beslist ook over meer schone energie, dus meer windmolens op zee en op geschikte locaties op land met meer mogelijkheden om in de winst van windmolens te delen en zelf energie te kunnen opwekken. De provincie beslist ook over openbaar vervoer. GroenLinks vindt dat openbaar vervoer moet blijven, ook naar de kleine kernen. En meer asfalt? Ja, maar alleen voor fietspaden.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over geen woningen in buitengebieden, niet meer megastallen, maar wel meer cultuureducatie. Dat zijn allemaal punten uit het GroenLinks Verkiezingsprogramma van de provincie Noord-Holland. En bedenk wel: dit provinciebestuur zit er voor vier jaar en de komende vier jaren worden erg belangrijk om de milieudoelstellingen te halen waar ook wij in Zaanstad voor staan.

Op dinsdagavond en woensdagochtend in het spitsuur staan wij nog op verschillende stations in Zaanstad te flyeren. Mocht je ons team nog willen versterken, meld je dan bij info@groenlinkszaanstad.nl  En dinsdagmorgen verwelkomt Paul Laport de GroenLinks kandidaat Vincent Koerse op de Zaanse Schans. Vincent staat op plaats 6 kan de kandidatenlijst en heeft al heel veel campagnekilometers op de bakfiets afgelegd. De precieze tijd zal Paul nog twitteren.

Wij gaan uit van een goede GroenLinks opkomst bij de verkiezingen!

Romkje Mathkor