We willen ‘slagen maken’ voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor het ‘wat’, maar ook aan het ‘hoe’ van de samenwerking met alle partijen, met de raad, met onze partners in de stad en met inwoners. Door het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen creëren we ruimte voor een goede samenwerking met de gemeenteraad. We sluiten geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zoeken actief de samenwerking op. 

Op woensdag 8 juni van 17.30-18.15 uur presenteren de zes fracties het coalitieakkoord 2022-2026 “Slagen Maken” in Dorpshuis De Kwaker in Westzaan. Op die dag wordt de inhoud ook gepubliceerd voor bespreking tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni aanstaande.

Op die dag worden ook de kandidaat-wethouders benoemd:
- Harrie van der Laan (namens de POV)
- René Tuijn (namens de PvdA)
- Stephanie Onclin (namens de VVD)
- Natasja Groothuismink (namens ROSA)
- Wessel Breunesse (namens GroenLinks)
- Gerard Slegers (namens CDA)

Op 8 juni dus meer informatie over de inhoud. Wordt vervolgd!