GroenLinks heeft vanavond een motie van afkeuring ingediend over het optreden van wethouder Vissers-Koopman naar aanleiding van het dodelijk brugongeval op de Den Uylbrug. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid velde snoeiharde conclusies over de rol van de gemeente Zaanstad bij het waarborgen van de veiligheid op de brug. Het College gaf aan dat het 60.000 keer wel goed gaat bij het openen van bruggen. Wij vonden dit een uitlating die van weinig inlevingsvermogen getuigt. En met het Rapport van de Onderzoeksraad in de hand vragen wij ons met recht af of de gemeente Zaanstad niet gewoon geluk heeft gehad dat er niet vaker ernstige ongelukken zijn gebeurd. De beantwoording van de kritische vragen van GroenLinks gaven aanleiding om het beleid en het optreden van de wethouder af te keuren.

De conclusies van het Rapport zijn snoeihard: Zaanstad heeft te weinig oog gehad voor de integrale veiligheidsaspecten voor de brugbediening op afstand. Wel aandacht voor de technische aspecten, maar niet voor de humane factor. Beelden waren soms verbrokkeld en de bruggebruikers kunnen geen contact maken met de brugbedieners. Onduidelijke markering op de bruggen. En….. er is geen risicoanalyse gemaakt vanuit het perspectief van met name de langzame weggebruiker. Wij vinden dat dit zeer ernstige conclusies zijn, mede omdat DHV in 2009 eveneens geconstateerd had in hun rapport over de implementatie van brugbediening in Zaanstad dat er geen goede risicoanalyse was gemaakt voorafgaand aan het instellen van die bediening op afstand en dat de training van de brugwachters te wensen overliet.

Op vragen die GroenLinks en SP gesteld hebben in 2012 over de brugbediening op afstand heeft het College bevestigd dat alle aanbevelingen van het DHV-rapport geïmplementeerd waren. Maar de vraag is of dat klopt, of wat er sindsdien alsnog is misgegaan. Brugwachters gaven signalen af dat er sprake was van onveilige situaties. 

Gelukkig gaat het college nu alle aanbevelingen opvolgen, al hadden wij graag meer gezien dat fouten ruiterlijk werden toegegeven. Maar tegelijkertijd blijven er vraagtekens of de aanbevelingen uit 2009 wel allemaal goed zijn geïmplementeerd. En te lang is er niets gedaan aan de storing in camerabeelden waardoor brugwachters met risico's werden geconfronteerd. Daarnaast is er bijna een jaar na het ongeval nog onvoldoende gewijzigd aan de veiligheidssituatie. Hier komt bij dat de gemeenteraad niet actief is geïnformeerd over storingen en incidenten op Zaanse bruggen die zich wel degelijk voordeden. Kortom, adequate acties bleven uit.

Gezien de wijze waarop de wethouder het dossier totnogtoe heeft behandeld valt dat beleid alleen maar af te keuren waarbij voor GroenLinks de vraag rijst of deze wethouder alsnog dit belangrijke vraagstuk op een goede manier oppakt. De motie van afkeuring werd gesteund door de gehele oppositie, maar uiteindelijk wel verworpen met 19 stemmen voor en 20 tegen.