Wil je de petitie van de Fietsersbond ondertekenen, klik dan hier.

Achtergrond

Zaankanters zouden veel vaker de fiets kunnen pakken. Het is leuk, gezond en goed voor het milieu. Daarvoor is het belangrijk dat dit veilig en makkelijk kan. Tot nu toe kiest Zaanstad nog te vaak voor 50 km per uur (soms met een adviessnelheid van 30 km).

Volgens SWOV, een stichting die onderzoek doet naar verkeersveiligheid, is het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van groot belang voor de veiligheid van fietsers. De SWOV schat in dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door de maatregel. Ook de ANWB ondersteunt dat 30 km de norm wordt omdat dit positieve effecten heeft op bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid

Fietsstraten en veilig naar school

GroenLinks is voorstander van fietsstraten en liefst zoveel mogelijk gescheiden rijbanen. Er moet extra aandacht zijn voor de routes die scholieren vaak nemen. Ook op en rond basisscholen kan er nog veel aan de veiligheid worden gedaan. We hebben ook goede en veilige fietspaden door en buiten de stad nodig. GroenLinks wil daarom dat er meer en betere fietsroutes en 'fietssnelwegen' aangelegd worden.