In veel steden was het al een tijdje aan de gang dat uitgeprocedeerde asielzoekers nergens meer naar toe konden, ook niet meer terug naar hun eigen land. Ze sjouwden door de stad van garage naar kerk met bud en bul. Amsterdam was daarvan het meest schrijnende voorbeeld. Het Europee Comité voor de Sociale Rechten van de Mens heeft Nederland nu op de vingers getikt voor dit onmenselijk gedrag. Staatssecetaris Teeven kon deze richtlijn niet langer negeren en heeft met frisse tegenzin nu toegzegd dat het Rijk de gemeenten financieel tegemoet zal komen die voor de meest basale opvang zorgen voor uitgeprocedeerede asielzoekers .

In veel plaatsen is inmiddels al een soort bed, bad en broodmotie aangenomen. In Zaanstad zijn er gelukkig nog nietveel uitgeprocedeerde asielzoekers die rondzwerven. Maar wij willen dat ook graag vookomen. Zeker met de opvang van asielzoekers die op de boten in de Isaac Baarthaven gaat starten. Daarom heeft GroenLinks samen met de ChristenUnie en ROSA een motie hierover opgesteld. Gelukkig wilden ook de SP, de ZOG, de PvdA en het CDA deze motie mede indienen.

Deze motie - motie nr. 1 van 2015 ! - kwam in de raadsvergadering van 22 januari in stemming. Er volgde nog even een fel debatje met de VVD, die vroeg wat het perpectief was voor deze groep. Dat was en is nu juist de reden om deze motie in te dienen. Uiteindelijk heeft de motie het met zeer ruime meerderheid gehaald, alleen DZ stemde tegen. Bijgaand de motie, die bij het riijk ook structurele maatregelen bepleit, want uitendelijk heeft Teeven alleen een voorlopige toezegging gedaan.

Romkje Mathkor