Meer meldingen vuurwerkoverlast

Het landelijke meldpunt Vuurwerkoverlast is weer gesloten. Er zijn dit jaar meer dan 53 duizend klachten binnengekomen. Dat is ruim tien procent meer dan een jaar eerder. Ook in Zaanstad ervoeren veel mensen overlast van vuurwerk. Meer dan 700 Zaanse meldingen werden geteld.

Er zijn veel klachten over de enorme knallen die elk jaar harder lijken te worden. Ook vinden mensen het onbegrijpelijk dat er een paar dagen voor én een paar dagen na de jaarwisseling overlast wordt veroorzaakt. Veel meldingen richten zich ook op de schade die is ontstaan en het vele afval dat achterblijft.

Het aantal klachten ligt 10 procent hoger dan een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. ‘Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten explosief toe,’ vertelt zegt GroenLinks-raadslid Paul Laport. ‘Dat is een trend die we elk jaar zien.’ Overlast wordt gemeld vanuit alle Zaanse wijken. Heel vaak wordt er gemeld dat katten en honden volledig van slag raken van de vuurwerkbommen. Veel melders verbazen zich ook over de jonge kinderen die vaak met zakken vol vuurwerk urenlang over straat banjeren. 'Onbegrijpelijk dat ouders dat doen,' meldt iemand uit Assendelft. 

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Zaanstad. GroenLinks zet zich al jaren in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.