Kinderpardon en 30 KM Westzijde

Tussen alle campagnedrukte door vond er deze week ook nog een raadsvergadering plaats. De laatste van deze raadsperiode. GroenLinks kijkt tevreden terug op de periode waarin we een stabiele factor in de oppositie zijn geweest. We hebben tientallen moties en amendementen ingediend en ook veel voorstellen ‘binnengehaald’. Ook tijdens de laatste vergadering werden vier van onze voorstellen aangenomen. We zijn vooral blij met de moties over het kinderpardon en over de maximumsnelheid van 30 km p/u op de Westzijde.

Onze motie om de betrokkenheid van raadsleden te vergroten bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) is door bijna de voltallige raad gesteund. Ook de motie om meer voorwaarden te stellen aan de extra subsidie voor RTVI Zaanstreek is aangenomen. Daarnaast dienden we moties in over het kinderpardon en de maximumsnelheid op de Westzijde.

Kinderpardon
Heel blij zijn we met de steun die ons voorstel kreeg om bij de verantwoordelijke minister te pleiten voor een betere regeling van het kinderpardon. Op dit moment werkt de regeling niet en komt vrijwel geen ‘enkel geworteld kind’ voor een pardon in aanmerking. Het overgrote deel van de gemeenteraad steunde onze motie.

30 km  Westzijde
Ook onze motie om de maximumsnelheid op de Westzijde terug te brengen naar 30 km per uur, haalde het. Het idee werd gesteund door de Zaanse Fietsersbond en ook basisschool Et Buut heeft er al eens voor gepleit. Toen wij vrijdag campagne voerden rond de Bullekerk werden wij spontaan aangesproken vanwege deze motie. Veel bewoners zijn het namelijk met ons eens dat de Westzijde voor de zwakkere verkeersdeelnemers echt een stuk veiliger moet worden. We hopen dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.