Ietsje veiliger, toegankelijker & duurzamer

De laatste begroting van dit college werd vorige week besproken. Op een aantal punten heeft de GroenLinks-fractie een paar nuttige wijzigingen weten door te voeren. Zo maken we Zaanstad weer ietsje veiliger, duurzamer en toegankelijk.

Helaas is de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn onmogelijk geworden. Daarom hebben we samen met D66 en PvdA een motie opgesteld om dat doel wél te bereiken in 2030. Dat jaartal is nog erg ver weg, maar wij vinden het belangrijk om in ieder geval ambitie te blijven tonen. Wanneer je een duidelijk doel hebt, kun je immers ook inwoners, organisaties en subsidieverstrekkers enthousiast maken. Opvallend trouwens dat de VVD deze ambitie onderschreef, maar een partij als ROSA de motie niet steunde.

Veiliger Weer
Verder waren we blij dat onze motie om De Weer verkeersveiliger te maken brede steun kreeg. Ook de mollengang, die voor veel geluidsoverlast zorgt, zal nader worden bekeken. Dankzij een andere motie zullen er meer schoolgebouwen met zonnepanelen worden gevuld. De gemeente zal het eigen vastgoed sneller verduurzamen en alle gebouwen in vijf jaar tijd in ieder geval naar energielabel A brengen.

Openbaar toilet
De motie die we samen met D66 hadden opgesteld, om een openbaar toilet in het centrum van Zaandam te realiseren, werd unaniem aangenomen. Ook gaat de gemeente dierenopvangorganisaties (Dierenzorg en Vogelopvang Krommenie) ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers en er komt een vast 'Steenbreekdag'. Helaas was er niet voldoende steun voor groene luifels op de Zuiddijk, het Frisse Luchtplan (ten behoeve van de luchtkwaliteit) en onze motie om het college op te dragen een vuurwerkvisie op te stellen. De burgemeester zegde ons wel toe dat hij wil onderzoeken hoe andere gemeenten vuurwerkoverlast aanpakken. Al met al waren we redelijk tevreden met wat we als oppositiepartij hadden bereikt.