Ideeënwedstrijd GroenLinks Zaanstad: Duurzame ideeën gevaagd

Gelukkig zien steeds meer bedrijven én burgers het belang in van duurzaam produceren en duurzaam leven. Dat kan op vele manieren, op grote en op kleine schaal. Sommige gewoontes zijn moeilijk af te leren en vaak zijn er vele excuses waarom we iets nalaten. De fractie van GroenLinks gelooft dat er onder bewoners van Zaanstad genoeg ideeën leven die realiseerbaar zijn en helpen de duurzaamheid te bevorderen: van simpele tips tot stadbrede ambities. Die wil GroenLinks Zaanstad graag belonen en helpen realiseren.

Doe mee en mail uw idee voor 1 oktober 2017 naar info@groenlinkszaanstad.nl De ideeën worden beoordeeld door een jury bestaande uit Thecla Graas, voorzitter van de Zaanse Energie Koöperatie, Mark van Kollenburg, freelance journalist en initiatiefnemer Eerlijk Winkelen Zaanstreek, en Romkje Mathkor, gemeenteraadslid GroenLinks. Fractieleden van GroenLinks zijn van deelname uitgesloten.

De winnaar krijgt niet alleen een cadeaubon maar bovendien de toezegging dat GroenLinks zich zal inzetten voor de realisatie van zijn of haar idee.

In uw inzending dient in elk geval vermeld te worden: de titel en de omschrijving van het idee, op wat voor manier u het idee verder wilt uitwerken en wie u daarbij denkt nodig te hebben. Uw idee dient bovendien uitvoerbaar te zijn in Zaanstad.

Op 10 oktober 2017, de Dag van de Duurzaamheid, zal het winnende idee worden bekend gemaakt op de website en Facebookpagina van GroenLinks Zaanstad.

Voor vragen en/of meer informatie: Romkje Mathkor, Tel. 06 24545535

rmathkor@chello.nl